欢迎光临
我们一直在努力

古冢狐-戒艳色也

作者:白居易      朝代:唐代

古冢狐,妖且老,化为妇人颜色好。头变云鬟面变妆,
大尾曳作长红裳。徐徐行傍荒村路,日欲暮时人静处。
或歌或舞或悲啼,翠眉不举花颜低。忽然一笑千万态,
见者十人八九迷。假色迷人犹若是,真色迷人应过此。
彼真此假俱迷人,人心恶假贵重真。狐假女妖害犹浅,
一朝一夕迷人眼。女为狐媚害即深,日长月增溺人心。
何况褒妲之色善蛊惑,能丧人家覆人国。
君看为害浅深间,岂将假色同真色。

古冢狐-戒艳色也拼音解读

gǔ zhǒng hú ,yāo qiě lǎo ,huà wéi fù rén yán sè hǎo 。tóu biàn yún huán miàn biàn zhuāng , 古冢狐,妖且老,化为妇人颜色好。头变云鬟面变妆,
dà wěi yè zuò zhǎng hóng shang 。xú xú háng bàng huāng cūn lù ,rì yù mù shí rén jìng chù 。 大尾曳作长红裳。徐徐行傍荒村路,日欲暮时人静处。
huò gē huò wǔ huò bēi tí ,cuì méi bú jǔ huā yán dī 。hū rán yī xiào qiān wàn tài , 或歌或舞或悲啼,翠眉不举花颜低。忽然一笑千万态,
jiàn zhě shí rén bā jiǔ mí 。jiǎ sè mí rén yóu ruò shì ,zhēn sè mí rén yīng guò cǐ 。 见者十人八九迷。假色迷人犹若是,真色迷人应过此。
bǐ zhēn cǐ jiǎ jù mí rén ,rén xīn è jiǎ guì zhòng zhēn 。hú jiǎ nǚ yāo hài yóu qiǎn , 彼真此假俱迷人,人心恶假贵重真。狐假女妖害犹浅,
yī cháo yī xī mí rén yǎn 。nǚ wéi hú mèi hài jí shēn ,rì zhǎng yuè zēng nì rén xīn 。 一朝一夕迷人眼。女为狐媚害即深,日长月增溺人心。
hé kuàng bāo dá zhī sè shàn gǔ huò ,néng sàng rén jiā fù rén guó 。 何况褒妲之色善蛊惑,能丧人家覆人国。
jun1 kàn wéi hài qiǎn shēn jiān ,qǐ jiāng jiǎ sè tóng zhēn sè 。 君看为害浅深间,岂将假色同真色。

古冢狐-戒艳色也翻译

古冢狐-戒艳色也注释

古冢狐-戒艳色也赏析

古冢狐-戒艳色也相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐