欢迎光临
我们一直在努力

首夏同诸校正游开元观,因宿玩月

作者:白居易      朝代:唐代

我与二三子,策名在京师。官小无职事,闲于为客时。
沉沉道观中,心赏期在兹。到门车马回,入院巾杖随。
清和四月初,树木正华滋。风清新叶影,鸟恋残花枝。
向夕天又晴,东南馀霞披。置酒西廊下,待月杯行迟。
须臾金魄生,若与吾徒期。光华一照耀,殿角相参差。
终夜清景前,笑歌不知疲。长安名利地,此兴几人知。

首夏同诸校正游开元观,因宿玩月拼音解读

wǒ yǔ èr sān zǐ ,cè míng zài jīng shī 。guān xiǎo wú zhí shì ,xián yú wéi kè shí 。 我与二三子,策名在京师。官小无职事,闲于为客时。
chén chén dào guān zhōng ,xīn shǎng qī zài zī 。dào mén chē mǎ huí ,rù yuàn jīn zhàng suí 。 沉沉道观中,心赏期在兹。到门车马回,入院巾杖随。
qīng hé sì yuè chū ,shù mù zhèng huá zī 。fēng qīng xīn yè yǐng ,niǎo liàn cán huā zhī 。 清和四月初,树木正华滋。风清新叶影,鸟恋残花枝。
xiàng xī tiān yòu qíng ,dōng nán yú xiá pī 。zhì jiǔ xī láng xià ,dài yuè bēi háng chí 。 向夕天又晴,东南馀霞披。置酒西廊下,待月杯行迟。
xū yú jīn pò shēng ,ruò yǔ wú tú qī 。guāng huá yī zhào yào ,diàn jiǎo xiàng cān chà 。 须臾金魄生,若与吾徒期。光华一照耀,殿角相参差。
zhōng yè qīng jǐng qián ,xiào gē bú zhī pí 。zhǎng ān míng lì dì ,cǐ xìng jǐ rén zhī 。 终夜清景前,笑歌不知疲。长安名利地,此兴几人知。

首夏同诸校正游开元观,因宿玩月翻译

首夏同诸校正游开元观,因宿玩月注释

首夏同诸校正游开元观,因宿玩月赏析

首夏同诸校正游开元观,因宿玩月相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐