欢迎光临
我们一直在努力

永崇里观居

作者:白居易      朝代:唐代

季夏中气候,烦暑自此收。萧飒风雨天,蝉声暮啾啾。
永崇里巷静,华阳观院幽。轩车不到处,满地槐花秋。
年光忽冉冉,世事本悠悠。何必待衰老,然后悟浮休。
真隐岂长远,至道在冥搜。身虽世界住,心与虚无游。
朝饥有蔬食,夜寒有布裘。幸免冻与馁,此外复何求。
寡欲虽少病,乐天心不忧。何以明吾志,周易在床头。

永崇里观居拼音解读

jì xià zhōng qì hòu ,fán shǔ zì cǐ shōu 。xiāo sà fēng yǔ tiān ,chán shēng mù jiū jiū 。 季夏中气候,烦暑自此收。萧飒风雨天,蝉声暮啾啾。
yǒng chóng lǐ xiàng jìng ,huá yáng guān yuàn yōu 。xuān chē bú dào chù ,mǎn dì huái huā qiū 。 永崇里巷静,华阳观院幽。轩车不到处,满地槐花秋。
nián guāng hū rǎn rǎn ,shì shì běn yōu yōu 。hé bì dài shuāi lǎo ,rán hòu wù fú xiū 。 年光忽冉冉,世事本悠悠。何必待衰老,然后悟浮休。
zhēn yǐn qǐ zhǎng yuǎn ,zhì dào zài míng sōu 。shēn suī shì jiè zhù ,xīn yǔ xū wú yóu 。 真隐岂长远,至道在冥搜。身虽世界住,心与虚无游。
cháo jī yǒu shū shí ,yè hán yǒu bù qiú 。xìng miǎn dòng yǔ něi ,cǐ wài fù hé qiú 。 朝饥有蔬食,夜寒有布裘。幸免冻与馁,此外复何求。
guǎ yù suī shǎo bìng ,lè tiān xīn bú yōu 。hé yǐ míng wú zhì ,zhōu yì zài chuáng tóu 。 寡欲虽少病,乐天心不忧。何以明吾志,周易在床头。

永崇里观居翻译

永崇里观居注释

永崇里观居赏析

永崇里观居相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐