欢迎光临
我们一直在努力

隐几

作者:白居易      朝代:唐代

身适忘四支,心适忘是非。既适又忘适,不知吾是谁。
百体如槁木,兀然无所知。方寸如死灰,寂然无所思。
今日复明日,身心忽两遗。行年三十九,岁暮日斜时。
四十心不动,吾今其庶几。

隐几拼音解读

shēn shì wàng sì zhī ,xīn shì wàng shì fēi 。jì shì yòu wàng shì ,bú zhī wú shì shuí 。 身适忘四支,心适忘是非。既适又忘适,不知吾是谁。
bǎi tǐ rú gǎo mù ,wū rán wú suǒ zhī 。fāng cùn rú sǐ huī ,jì rán wú suǒ sī 。 百体如槁木,兀然无所知。方寸如死灰,寂然无所思。
jīn rì fù míng rì ,shēn xīn hū liǎng yí 。háng nián sān shí jiǔ ,suì mù rì xié shí 。 今日复明日,身心忽两遗。行年三十九,岁暮日斜时。
sì shí xīn bú dòng ,wú jīn qí shù jǐ 。 四十心不动,吾今其庶几。

隐几翻译

隐几注释

隐几赏析

隐几相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐