欢迎光临
我们一直在努力

念奴娇(上章乞休致,戏作念奴娇以自贺)

作者:杨万里      朝代:宋代

老夫归去,有三径、足可长拖衫袖。一道官衔清彻骨,别有监临主守。主守清风,监临明月,兼管栽花柳。登山临水,作诗三首两首。
休说白日升天,莫夸金印,斗大悬双肘。且说庐传盛事,三个闲人眉寿。拣罢军员,归农押录,致政诚斋叟。只愁醉杀,螺江门外私酒。

念奴娇(上章乞休致,戏作念奴娇以自贺)拼音解读

lǎo fū guī qù ,yǒu sān jìng 、zú kě zhǎng tuō shān xiù 。yī dào guān xián qīng chè gǔ ,bié yǒu jiān lín zhǔ shǒu 。zhǔ shǒu qīng fēng ,jiān lín míng yuè ,jiān guǎn zāi huā liǔ 。dēng shān lín shuǐ ,zuò shī sān shǒu liǎng shǒu 。
xiū shuō bái rì shēng tiān ,mò kuā jīn yìn ,dòu dà xuán shuāng zhǒu 。qiě shuō lú chuán shèng shì ,sān gè xián rén méi shòu 。jiǎn bà jun1 yuán ,guī nóng yā lù ,zhì zhèng chéng zhāi sǒu 。zhī chóu zuì shā ,luó jiāng mén wài sī jiǔ 。
老夫归去,有三径、足可长拖衫袖。一道官衔清彻骨,别有监临主守。主守清风,监临明月,兼管栽花柳。登山临水,作诗三首两首。
休说白日升天,莫夸金印,斗大悬双肘。且说庐传盛事,三个闲人眉寿。拣罢军员,归农押录,致政诚斋叟。只愁醉杀,螺江门外私酒。

念奴娇(上章乞休致,戏作念奴娇以自贺)翻译

念奴娇(上章乞休致,戏作念奴娇以自贺)注释

念奴娇(上章乞休致,戏作念奴娇以自贺)赏析

念奴娇(上章乞休致,戏作念奴娇以自贺)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐