欢迎光临
我们一直在努力

蕙香囊

作者:欧阳修      朝代:宋代

身作琵琶,调全宫羽,佳人自然用意。宝檀槽在雪胸前,倚香脐、横枕琼臂。
组带金钩,背垂红绶,纤指转弦韵细。愿伊只恁拨梁州,且多时、得在怀里。

蕙香囊拼音解读

shēn zuò pí pá ,diào quán gōng yǔ ,jiā rén zì rán yòng yì 。bǎo tán cáo zài xuě xiōng qián ,yǐ xiāng qí 、héng zhěn qióng bì 。
zǔ dài jīn gōu ,bèi chuí hóng shòu ,xiān zhǐ zhuǎn xián yùn xì 。yuàn yī zhī nín bō liáng zhōu ,qiě duō shí 、dé zài huái lǐ 。
身作琵琶,调全宫羽,佳人自然用意。宝檀槽在雪胸前,倚香脐、横枕琼臂。
组带金钩,背垂红绶,纤指转弦韵细。愿伊只恁拨梁州,且多时、得在怀里。

蕙香囊翻译

蕙香囊注释

蕙香囊赏析

蕙香囊相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐