欢迎光临
我们一直在努力

适意二首

作者:白居易      朝代:唐代

十年为旅客,常有饥寒愁。三年作谏官,复多尸素羞。
有酒不暇饮,有山不得游。岂无平生志,拘牵不自由。
一朝归渭上,泛如不系舟。置心世事外,无喜亦无忧。
终日一蔬食,终年一布裘。寒来弥懒放,数日一梳头。
朝睡足始起,夜酌醉即休。人心不过适,适外复何求。
早岁从旅游,颇谙时俗意。中年忝班列,备见朝廷事。
作客诚已难,为臣尤不易。况余方且介,举动多忤累。
直道速我尤,诡遇非吾志。胸中十年内,消尽浩然气。
自从返田亩,顿觉无忧愧。蟠木用难施,浮云心易遂。
悠悠身与世,从此两相弃。

适意二首拼音解读

shí nián wéi lǚ kè ,cháng yǒu jī hán chóu 。sān nián zuò jiàn guān ,fù duō shī sù xiū 。 十年为旅客,常有饥寒愁。三年作谏官,复多尸素羞。
yǒu jiǔ bú xiá yǐn ,yǒu shān bú dé yóu 。qǐ wú píng shēng zhì ,jū qiān bú zì yóu 。 有酒不暇饮,有山不得游。岂无平生志,拘牵不自由。
yī cháo guī wèi shàng ,fàn rú bú xì zhōu 。zhì xīn shì shì wài ,wú xǐ yì wú yōu 。 一朝归渭上,泛如不系舟。置心世事外,无喜亦无忧。
zhōng rì yī shū shí ,zhōng nián yī bù qiú 。hán lái mí lǎn fàng ,shù rì yī shū tóu 。 终日一蔬食,终年一布裘。寒来弥懒放,数日一梳头。
cháo shuì zú shǐ qǐ ,yè zhuó zuì jí xiū 。rén xīn bú guò shì ,shì wài fù hé qiú 。 朝睡足始起,夜酌醉即休。人心不过适,适外复何求。
zǎo suì cóng lǚ yóu ,pō ān shí sú yì 。zhōng nián tiǎn bān liè ,bèi jiàn cháo tíng shì 。 早岁从旅游,颇谙时俗意。中年忝班列,备见朝廷事。
zuò kè chéng yǐ nán ,wéi chén yóu bú yì 。kuàng yú fāng qiě jiè ,jǔ dòng duō wǔ lèi 。 作客诚已难,为臣尤不易。况余方且介,举动多忤累。
zhí dào sù wǒ yóu ,guǐ yù fēi wú zhì 。xiōng zhōng shí nián nèi ,xiāo jìn hào rán qì 。 直道速我尤,诡遇非吾志。胸中十年内,消尽浩然气。
zì cóng fǎn tián mǔ ,dùn jiào wú yōu kuì 。pán mù yòng nán shī ,fú yún xīn yì suí 。 自从返田亩,顿觉无忧愧。蟠木用难施,浮云心易遂。
yōu yōu shēn yǔ shì ,cóng cǐ liǎng xiàng qì 。 悠悠身与世,从此两相弃。

适意二首翻译

适意二首注释

适意二首赏析

适意二首相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐