欢迎光临
我们一直在努力

夜琴

作者:白居易      朝代:唐代

蜀桐木性实,楚丝音韵清。调慢弹且缓,夜深十数声。
入耳澹无味,惬心潜有情。自弄还自罢,亦不要人听。

夜琴拼音解读

shǔ tóng mù xìng shí ,chǔ sī yīn yùn qīng 。diào màn dàn qiě huǎn ,yè shēn shí shù shēng 。 蜀桐木性实,楚丝音韵清。调慢弹且缓,夜深十数声。
rù ěr dàn wú wèi ,qiè xīn qián yǒu qíng 。zì nòng hái zì bà ,yì bú yào rén tīng 。 入耳澹无味,惬心潜有情。自弄还自罢,亦不要人听。

夜琴翻译

夜琴注释

夜琴赏析

夜琴相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐