欢迎光临
我们一直在努力

蓟北门行(一本作出自蓟北门行)

作者:曹邺      朝代:唐代

长河冻如石,征人夜中戍。但恐筋力尽,敢惮将军遇。
古来死未歇,白骨碍官路。岂无一有功,可以高其墓。
亲戚牵衣泣,悲号自相顾。死者虽无言,那堪生者悟。
不如无手足,得见齿发暮。乃知七尺躯,却是速死具。

蓟北门行(一本作出自蓟北门行)拼音解读

zhǎng hé dòng rú shí ,zhēng rén yè zhōng shù 。dàn kǒng jīn lì jìn ,gǎn dàn jiāng jun1 yù 。 长河冻如石,征人夜中戍。但恐筋力尽,敢惮将军遇。
gǔ lái sǐ wèi xiē ,bái gǔ ài guān lù 。qǐ wú yī yǒu gōng ,kě yǐ gāo qí mù 。 古来死未歇,白骨碍官路。岂无一有功,可以高其墓。
qīn qī qiān yī qì ,bēi hào zì xiàng gù 。sǐ zhě suī wú yán ,nà kān shēng zhě wù 。 亲戚牵衣泣,悲号自相顾。死者虽无言,那堪生者悟。
bú rú wú shǒu zú ,dé jiàn chǐ fā mù 。nǎi zhī qī chǐ qū ,què shì sù sǐ jù 。 不如无手足,得见齿发暮。乃知七尺躯,却是速死具。

蓟北门行(一本作出自蓟北门行)翻译

蓟北门行(一本作出自蓟北门行)注释

蓟北门行(一本作出自蓟北门行)赏析

蓟北门行(一本作出自蓟北门行)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐