欢迎光临
我们一直在努力

厅前柳(丹桂)

作者:赵师侠      朝代:宋代

景清佳。正倦客,凝秋思。浩无涯。递十里香芬馥,桂初华。向碧叶。露芳葩。
为粟粒、鹅儿情淡薄,倩西风染就丹砂。不比黄金雨,灿余霞。送幽梦,到仙家。

厅前柳(丹桂)拼音解读

jǐng qīng jiā 。zhèng juàn kè ,níng qiū sī 。hào wú yá 。dì shí lǐ xiāng fēn fù ,guì chū huá 。xiàng bì yè 。lù fāng pā 。
wéi sù lì 、é ér qíng dàn báo ,qiàn xī fēng rǎn jiù dān shā 。bú bǐ huáng jīn yǔ ,càn yú xiá 。sòng yōu mèng ,dào xiān jiā 。
景清佳。正倦客,凝秋思。浩无涯。递十里香芬馥,桂初华。向碧叶。露芳葩。
为粟粒、鹅儿情淡薄,倩西风染就丹砂。不比黄金雨,灿余霞。送幽梦,到仙家。

厅前柳(丹桂)翻译

厅前柳(丹桂)注释

厅前柳(丹桂)赏析

厅前柳(丹桂)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐