欢迎光临
我们一直在努力

松树

作者:元稹      朝代:唐代

华山高幢幢,上有高高松。株株遥各各,叶叶相重重。
槐树夹道植,枝叶俱冥蒙。既无贞直干,复有罥挂虫。
何不种松树,使之摇清风。秦时已曾种,憔悴种不供。
可怜孤松意,不与槐树同。闲在高山顶,樛盘虬与龙。
屈为大厦栋,庇荫侯与公。不肯作行伍,俱在尘土中。

松树拼音解读

huá shān gāo zhuàng zhuàng ,shàng yǒu gāo gāo sōng 。zhū zhū yáo gè gè ,yè yè xiàng zhòng zhòng 。 华山高幢幢,上有高高松。株株遥各各,叶叶相重重。
huái shù jiá dào zhí ,zhī yè jù míng méng 。jì wú zhēn zhí gàn ,fù yǒu juàn guà chóng 。 槐树夹道植,枝叶俱冥蒙。既无贞直干,复有罥挂虫。
hé bú zhǒng sōng shù ,shǐ zhī yáo qīng fēng 。qín shí yǐ céng zhǒng ,qiáo cuì zhǒng bú gòng 。 何不种松树,使之摇清风。秦时已曾种,憔悴种不供。
kě lián gū sōng yì ,bú yǔ huái shù tóng 。xián zài gāo shān dǐng ,liáo pán qiú yǔ lóng 。 可怜孤松意,不与槐树同。闲在高山顶,樛盘虬与龙。
qū wéi dà shà dòng ,bì yīn hóu yǔ gōng 。bú kěn zuò háng wǔ ,jù zài chén tǔ zhōng 。 屈为大厦栋,庇荫侯与公。不肯作行伍,俱在尘土中。

松树翻译

松树注释

松树赏析

松树相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐