欢迎光临
我们一直在努力

鹧鸪天(元日呈王帅)

作者:黄机      朝代:宋代

柳际梅边腊雪干。钗头蝴蝶又成团。飘零萍梗江湖客,冷落笙箫灯火天。
浇浊酒,惜流年。牙旗夜市几时穿。太平乐事终须在,老去心情恐不然。

鹧鸪天(元日呈王帅)拼音解读

liǔ jì méi biān là xuě gàn 。chāi tóu hú dié yòu chéng tuán 。piāo líng píng gěng jiāng hú kè ,lěng luò shēng xiāo dēng huǒ tiān 。
jiāo zhuó jiǔ ,xī liú nián 。yá qí yè shì jǐ shí chuān 。tài píng lè shì zhōng xū zài ,lǎo qù xīn qíng kǒng bú rán 。
柳际梅边腊雪干。钗头蝴蝶又成团。飘零萍梗江湖客,冷落笙箫灯火天。
浇浊酒,惜流年。牙旗夜市几时穿。太平乐事终须在,老去心情恐不然。

鹧鸪天(元日呈王帅)翻译

鹧鸪天(元日呈王帅)注释

鹧鸪天(元日呈王帅)赏析

鹧鸪天(元日呈王帅)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐