欢迎光临
我们一直在努力

塔院小屋,四壁皆是卿相题名,因成四韵

作者:徐夤      朝代:唐代

雁塔搀空映九衢,每看华宇每踟蹰。题名尽是台衡迹,
满壁堪为宰辅图。鸾凤岂巢荆棘树,虬龙多蛰帝王都。
谁知远客思归梦,夜夜无船自过湖。

塔院小屋,四壁皆是卿相题名,因成四韵拼音解读

yàn tǎ chān kōng yìng jiǔ qú ,měi kàn huá yǔ měi chí chú 。tí míng jìn shì tái héng jì , 雁塔搀空映九衢,每看华宇每踟蹰。题名尽是台衡迹,
mǎn bì kān wéi zǎi fǔ tú 。luán fèng qǐ cháo jīng jí shù ,qiú lóng duō zhé dì wáng dōu 。 满壁堪为宰辅图。鸾凤岂巢荆棘树,虬龙多蛰帝王都。
shuí zhī yuǎn kè sī guī mèng ,yè yè wú chuán zì guò hú 。 谁知远客思归梦,夜夜无船自过湖。

塔院小屋,四壁皆是卿相题名,因成四韵翻译

塔院小屋,四壁皆是卿相题名,因成四韵注释

塔院小屋,四壁皆是卿相题名,因成四韵赏析

塔院小屋,四壁皆是卿相题名,因成四韵相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐