欢迎光临
我们一直在努力

洞庭春色(次宇文总领韵)

作者:京镗      朝代:宋代

命驾访嵇,泛舟思戴,此兴甚浓。料情侔杨惲,乌乌拊缶,意轻殷浩,咄咄书空。莫讶群芳淹速异,到时序推排元自同。休怅望,任春来桃李,秋后芙容。
因嗟锦城四载,漫赢得、齿豁头童。叹里门密迩,易成间阔,诗筒频寄,难续新工。我已怀归今得请,念此地迟回谁似公。经济手,看鸾台凤阁,晚节收功。

洞庭春色(次宇文总领韵)拼音解读

mìng jià fǎng jī ,fàn zhōu sī dài ,cǐ xìng shèn nóng 。liào qíng móu yáng yùn ,wū wū fǔ fǒu ,yì qīng yīn hào ,duō duō shū kōng 。mò yà qún fāng yān sù yì ,dào shí xù tuī pái yuán zì tóng 。xiū chàng wàng ,rèn chūn lái táo lǐ ,qiū hòu fú róng 。
yīn jiē jǐn chéng sì zǎi ,màn yíng dé 、chǐ huō tóu tóng 。tàn lǐ mén mì ěr ,yì chéng jiān kuò ,shī tǒng pín jì ,nán xù xīn gōng 。wǒ yǐ huái guī jīn dé qǐng ,niàn cǐ dì chí huí shuí sì gōng 。jīng jì shǒu ,kàn luán tái fèng gé ,wǎn jiē shōu gōng 。
命驾访嵇,泛舟思戴,此兴甚浓。料情侔杨惲,乌乌拊缶,意轻殷浩,咄咄书空。莫讶群芳淹速异,到时序推排元自同。休怅望,任春来桃李,秋后芙容。
因嗟锦城四载,漫赢得、齿豁头童。叹里门密迩,易成间阔,诗筒频寄,难续新工。我已怀归今得请,念此地迟回谁似公。经济手,看鸾台凤阁,晚节收功。

洞庭春色(次宇文总领韵)翻译

洞庭春色(次宇文总领韵)注释

洞庭春色(次宇文总领韵)赏析

洞庭春色(次宇文总领韵)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐