欢迎光临
我们一直在努力

新构亭台,示诸弟侄

作者:白居易      朝代:唐代

平台高数尺,台上结茅茨。东西疏二牖,南北开两扉。
芦帘前后卷,竹簟当中施。清泠白石枕,疏凉黄葛衣。
开襟向风坐,夏日如秋时。啸傲颇有趣,窥临不知疲。
东窗对华山,三峰碧参差。南檐当渭水,卧见云帆飞。
仰摘枝上果,俯折畦中葵。足以充饥渴,何必慕甘肥。
况有好群从,旦夕相追随。

新构亭台,示诸弟侄拼音解读

píng tái gāo shù chǐ ,tái shàng jié máo cí 。dōng xī shū èr yǒu ,nán běi kāi liǎng fēi 。 平台高数尺,台上结茅茨。东西疏二牖,南北开两扉。
lú lián qián hòu juàn ,zhú diàn dāng zhōng shī 。qīng líng bái shí zhěn ,shū liáng huáng gě yī 。 芦帘前后卷,竹簟当中施。清泠白石枕,疏凉黄葛衣。
kāi jīn xiàng fēng zuò ,xià rì rú qiū shí 。xiào ào pō yǒu qù ,kuī lín bú zhī pí 。 开襟向风坐,夏日如秋时。啸傲颇有趣,窥临不知疲。
dōng chuāng duì huá shān ,sān fēng bì cān chà 。nán yán dāng wèi shuǐ ,wò jiàn yún fān fēi 。 东窗对华山,三峰碧参差。南檐当渭水,卧见云帆飞。
yǎng zhāi zhī shàng guǒ ,fǔ shé qí zhōng kuí 。zú yǐ chōng jī kě ,hé bì mù gān féi 。 仰摘枝上果,俯折畦中葵。足以充饥渴,何必慕甘肥。
kuàng yǒu hǎo qún cóng ,dàn xī xiàng zhuī suí 。 况有好群从,旦夕相追随。

新构亭台,示诸弟侄翻译

新构亭台,示诸弟侄注释

新构亭台,示诸弟侄赏析

新构亭台,示诸弟侄相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐