欢迎光临
我们一直在努力

谪居

作者:白居易      朝代:唐代

面瘦头斑四十四,远谪江州为郡吏。逢时弃置从不才,
未老衰羸为何事。火烧寒涧松为烬,霜降春林花委地。
遭时荣悴一时间,岂是昭昭上天意。

谪居拼音解读

miàn shòu tóu bān sì shí sì ,yuǎn zhé jiāng zhōu wéi jun4 lì 。féng shí qì zhì cóng bú cái , 面瘦头斑四十四,远谪江州为郡吏。逢时弃置从不才,
wèi lǎo shuāi léi wéi hé shì 。huǒ shāo hán jiàn sōng wéi jìn ,shuāng jiàng chūn lín huā wěi dì 。 未老衰羸为何事。火烧寒涧松为烬,霜降春林花委地。
zāo shí róng cuì yī shí jiān ,qǐ shì zhāo zhāo shàng tiān yì 。 遭时荣悴一时间,岂是昭昭上天意。

谪居翻译

谪居注释

谪居赏析

谪居相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐