欢迎光临
我们一直在努力

调笑

作者:晁补之      朝代:宋代

时,亦欣愉于儿女。欲识风谣之变,请观调笑之传。上佐清欢,深惭薄伎。
西子江头自浣纱。见人不语入荷花。天然玉貌非朱粉,消得人看隘若耶。游冶谁家少年伴。三三五五垂杨岸。紫骝飞入乱红深,见此踟蹰但肠断。
肠断。越江岸。越女江头纱自浣。天然玉貌铅红浅。自弄芙蓉日晚。紫骝嘶去犹回盼。笑入荷花不见。

调笑拼音解读

shí ,yì xīn yú yú ér nǚ 。yù shí fēng yáo zhī biàn ,qǐng guān diào xiào zhī chuán 。shàng zuǒ qīng huān ,shēn cán báo jì 。
xī zǐ jiāng tóu zì huàn shā 。jiàn rén bú yǔ rù hé huā 。tiān rán yù mào fēi zhū fěn ,xiāo dé rén kàn ài ruò yē 。yóu yě shuí jiā shǎo nián bàn 。sān sān wǔ wǔ chuí yáng àn 。zǐ liú fēi rù luàn hóng shēn ,jiàn cǐ chí chú dàn cháng duàn 。
cháng duàn 。yuè jiāng àn 。yuè nǚ jiāng tóu shā zì huàn 。tiān rán yù mào qiān hóng qiǎn 。zì nòng fú róng rì wǎn 。zǐ liú sī qù yóu huí pàn 。xiào rù hé huā bú jiàn 。
时,亦欣愉于儿女。欲识风谣之变,请观调笑之传。上佐清欢,深惭薄伎。
西子江头自浣纱。见人不语入荷花。天然玉貌非朱粉,消得人看隘若耶。游冶谁家少年伴。三三五五垂杨岸。紫骝飞入乱红深,见此踟蹰但肠断。
肠断。越江岸。越女江头纱自浣。天然玉貌铅红浅。自弄芙蓉日晚。紫骝嘶去犹回盼。笑入荷花不见。

调笑翻译

调笑注释

调笑赏析

调笑相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐