欢迎光临
我们一直在努力

江楼闲望怀关中亲故

作者:李群玉      朝代:唐代

摇落江天欲尽秋,远鸿高送一行愁。音书寂绝秦云外,
身世蹉跎楚水头。年貌暗随黄叶去,时情深付碧波流。
风凄日冷江湖晚,驻目寒空独倚楼。

江楼闲望怀关中亲故拼音解读

yáo luò jiāng tiān yù jìn qiū ,yuǎn hóng gāo sòng yī háng chóu 。yīn shū jì jué qín yún wài , 摇落江天欲尽秋,远鸿高送一行愁。音书寂绝秦云外,
shēn shì cuō tuó chǔ shuǐ tóu 。nián mào àn suí huáng yè qù ,shí qíng shēn fù bì bō liú 。 身世蹉跎楚水头。年貌暗随黄叶去,时情深付碧波流。
fēng qī rì lěng jiāng hú wǎn ,zhù mù hán kōng dú yǐ lóu 。 风凄日冷江湖晚,驻目寒空独倚楼。

江楼闲望怀关中亲故翻译

江楼闲望怀关中亲故注释

江楼闲望怀关中亲故赏析

江楼闲望怀关中亲故相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐