欢迎光临
我们一直在努力

渡江云·揭浩斋送春和韵

作者:吴澄      朝代:元代

名园花正好,娇红白,百态竞春妆。笑痕添酒晕。丰脸凝脂,谁为试铝霜。诗朋酒伴,趁此日流转风光。尽夜游不妨秉烛,未觉是疏狂。
茫茫。一年一度,烂漫离披,似长江去浪。但要教啼莺语燕,不怨卢郎。问春春道何曾去,任蜂蝶飞过东墙。君看取,年年潘令河阳。

渡江云·揭浩斋送春和韵拼音解读

míng yuán huā zhèng hǎo ,jiāo hóng bái ,bǎi tài jìng chūn zhuāng 。xiào hén tiān jiǔ yūn 。fēng liǎn níng zhī ,shuí wéi shì lǚ shuāng 。shī péng jiǔ bàn ,chèn cǐ rì liú zhuǎn fēng guāng 。jìn yè yóu bú fáng bǐng zhú ,wèi jiào shì shū kuáng 。名园花正好,娇红白,百态竞春妆。笑痕添酒晕。丰脸凝脂,谁为试铝霜。诗朋酒伴,趁此日流转风光。尽夜游不妨秉烛,未觉是疏狂。
máng máng 。yī nián yī dù ,làn màn lí pī ,sì zhǎng jiāng qù làng 。dàn yào jiāo tí yīng yǔ yàn ,bú yuàn lú láng 。wèn chūn chūn dào hé céng qù ,rèn fēng dié fēi guò dōng qiáng 。jun1 kàn qǔ ,nián nián pān lìng hé yáng 。茫茫。一年一度,烂漫离披,似长江去浪。但要教啼莺语燕,不怨卢郎。问春春道何曾去,任蜂蝶飞过东墙。君看取,年年潘令河阳。

渡江云·揭浩斋送春和韵翻译

渡江云·揭浩斋送春和韵注释

渡江云·揭浩斋送春和韵赏析

渡江云·揭浩斋送春和韵相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐