欢迎光临
我们一直在努力

长江二首

作者:杜甫      朝代:唐代

众水会涪万,瞿塘争一门。朝宗人共挹,盗贼尔谁尊。
孤石隐如马,高萝垂饮猿。归心异波浪,何事即飞翻。
浩浩终不息,乃知东极临。众流归海意,万国奉君心。
色借潇湘阔,声驱滟滪深。未辞添雾雨,接上遇衣襟。

长江二首拼音解读

zhòng shuǐ huì fú wàn ,qú táng zhēng yī mén 。cháo zōng rén gòng yì ,dào zéi ěr shuí zūn 。 众水会涪万,瞿塘争一门。朝宗人共挹,盗贼尔谁尊。
gū shí yǐn rú mǎ ,gāo luó chuí yǐn yuán 。guī xīn yì bō làng ,hé shì jí fēi fān 。 孤石隐如马,高萝垂饮猿。归心异波浪,何事即飞翻。
hào hào zhōng bú xī ,nǎi zhī dōng jí lín 。zhòng liú guī hǎi yì ,wàn guó fèng jun1 xīn 。 浩浩终不息,乃知东极临。众流归海意,万国奉君心。
sè jiè xiāo xiāng kuò ,shēng qū yàn yù shēn 。wèi cí tiān wù yǔ ,jiē shàng yù yī jīn 。 色借潇湘阔,声驱滟滪深。未辞添雾雨,接上遇衣襟。

长江二首翻译

长江二首注释

长江二首赏析

长江二首相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐