欢迎光临
我们一直在努力

满庭芳(夏曲)

作者:毛滂      朝代:宋代

烁石炎曦,过云急雨,院落槐午阴清。藕花开遍,绿细一池萍。槽下真珠溜溜,龙团破、河朔余酲。阑干外,梧桐叶底,金井辘轳声。
盈盈。开雾帐,珊瑚连枕,云母围屏。对肌肤冰雪,自有凉生。翠袖风回画扇,拂香篆、虬尾斜横。北窗晚,娟娟静色,竹影上帘旌。

满庭芳(夏曲)拼音解读

shuò shí yán xī ,guò yún jí yǔ ,yuàn luò huái wǔ yīn qīng 。ǒu huā kāi biàn ,lǜ xì yī chí píng 。cáo xià zhēn zhū liū liū ,lóng tuán pò 、hé shuò yú chéng 。lán gàn wài ,wú tóng yè dǐ ,jīn jǐng lù lú shēng 。
yíng yíng 。kāi wù zhàng ,shān hú lián zhěn ,yún mǔ wéi píng 。duì jī fū bīng xuě ,zì yǒu liáng shēng 。cuì xiù fēng huí huà shàn ,fú xiāng zhuàn 、qiú wěi xié héng 。běi chuāng wǎn ,juān juān jìng sè ,zhú yǐng shàng lián jīng 。
烁石炎曦,过云急雨,院落槐午阴清。藕花开遍,绿细一池萍。槽下真珠溜溜,龙团破、河朔余酲。阑干外,梧桐叶底,金井辘轳声。
盈盈。开雾帐,珊瑚连枕,云母围屏。对肌肤冰雪,自有凉生。翠袖风回画扇,拂香篆、虬尾斜横。北窗晚,娟娟静色,竹影上帘旌。

满庭芳(夏曲)翻译

满庭芳(夏曲)注释

满庭芳(夏曲)赏析

满庭芳(夏曲)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐