欢迎光临
我们一直在努力

秋日东郊作

作者:皇甫冉      朝代:唐代

闲看秋水心无事,卧对寒松手自栽。庐岳高僧留偈别,
茅山道士寄书来。燕知社日辞巢去,菊为重阳冒雨开。
浅薄将何称献纳,临岐终日自迟回。

秋日东郊作拼音解读

xián kàn qiū shuǐ xīn wú shì ,wò duì hán sōng shǒu zì zāi 。lú yuè gāo sēng liú jì bié , 闲看秋水心无事,卧对寒松手自栽。庐岳高僧留偈别,
máo shān dào shì jì shū lái 。yàn zhī shè rì cí cháo qù ,jú wéi zhòng yáng mào yǔ kāi 。 茅山道士寄书来。燕知社日辞巢去,菊为重阳冒雨开。
qiǎn báo jiāng hé chēng xiàn nà ,lín qí zhōng rì zì chí huí 。 浅薄将何称献纳,临岐终日自迟回。

秋日东郊作翻译

秋日东郊作注释

秋日东郊作赏析

秋日东郊作相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐