欢迎光临
我们一直在努力

送邹判官赴河南(一作刘长卿诗)

作者:皇甫冉      朝代:唐代

看君发原隰,四牡去皇皇。始罢沧江吏,还随粉署郎。
海沂军未息,河畔岁仍荒。征税人全少,榛芜虏近亡。
所行知宋远,相隔叹淮长。早晚裁书寄,银钩伫八行。

送邹判官赴河南(一作刘长卿诗)拼音解读

kàn jun1 fā yuán xí ,sì mǔ qù huáng huáng 。shǐ bà cāng jiāng lì ,hái suí fěn shǔ láng 。 看君发原隰,四牡去皇皇。始罢沧江吏,还随粉署郎。
hǎi yí jun1 wèi xī ,hé pàn suì réng huāng 。zhēng shuì rén quán shǎo ,zhēn wú lǔ jìn wáng 。 海沂军未息,河畔岁仍荒。征税人全少,榛芜虏近亡。
suǒ háng zhī sòng yuǎn ,xiàng gé tàn huái zhǎng 。zǎo wǎn cái shū jì ,yín gōu zhù bā háng 。 所行知宋远,相隔叹淮长。早晚裁书寄,银钩伫八行。

送邹判官赴河南(一作刘长卿诗)翻译

送邹判官赴河南(一作刘长卿诗)注释

送邹判官赴河南(一作刘长卿诗)赏析

送邹判官赴河南(一作刘长卿诗)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐