欢迎光临
我们一直在努力

酬权器

作者:皇甫冉      朝代:唐代

南望江南满山雪,此情惆怅将谁说。徒随群吏不曾闲,
顾与诸生为久别。闻君静坐转耽书,种树葺茅还旧居。
终日白云应自足,明年芳草又何如。人生有怀若不展,
出入公门犹未免。回舟朝夕待春风,先报华阳洞深浅。

酬权器拼音解读

nán wàng jiāng nán mǎn shān xuě ,cǐ qíng chóu chàng jiāng shuí shuō 。tú suí qún lì bú céng xián , 南望江南满山雪,此情惆怅将谁说。徒随群吏不曾闲,
gù yǔ zhū shēng wéi jiǔ bié 。wén jun1 jìng zuò zhuǎn dān shū ,zhǒng shù qì máo hái jiù jū 。 顾与诸生为久别。闻君静坐转耽书,种树葺茅还旧居。
zhōng rì bái yún yīng zì zú ,míng nián fāng cǎo yòu hé rú 。rén shēng yǒu huái ruò bú zhǎn , 终日白云应自足,明年芳草又何如。人生有怀若不展,
chū rù gōng mén yóu wèi miǎn 。huí zhōu cháo xī dài chūn fēng ,xiān bào huá yáng dòng shēn qiǎn 。 出入公门犹未免。回舟朝夕待春风,先报华阳洞深浅。

酬权器翻译

酬权器注释

酬权器赏析

酬权器相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐