欢迎光临
我们一直在努力

看花回(张守生日)

作者:赵彦端      朝代:宋代

注目。正江湖浩荡,烟云离属。美人衣兰佩玉。淡秋水凝神,阳春翻曲。烹鲜坐啸,清净五千言自足。横剑气、南斗光中,浩然一醉引双鹿。
回雁到、归书未续。梦草处、旧芳重绿。谁忆潇湘岁晚,为唤起长风,吹飞黄鹄。功名异时,圯上家傅谢荣辱。待封留,拜公堂下,授我长生录。

看花回(张守生日)拼音解读

zhù mù 。zhèng jiāng hú hào dàng ,yān yún lí shǔ 。měi rén yī lán pèi yù 。dàn qiū shuǐ níng shén ,yáng chūn fān qǔ 。pēng xiān zuò xiào ,qīng jìng wǔ qiān yán zì zú 。héng jiàn qì 、nán dòu guāng zhōng ,hào rán yī zuì yǐn shuāng lù 。
huí yàn dào 、guī shū wèi xù 。mèng cǎo chù 、jiù fāng zhòng lǜ 。shuí yì xiāo xiāng suì wǎn ,wéi huàn qǐ zhǎng fēng ,chuī fēi huáng hú 。gōng míng yì shí ,yí shàng jiā fù xiè róng rǔ 。dài fēng liú ,bài gōng táng xià ,shòu wǒ zhǎng shēng lù 。
注目。正江湖浩荡,烟云离属。美人衣兰佩玉。淡秋水凝神,阳春翻曲。烹鲜坐啸,清净五千言自足。横剑气、南斗光中,浩然一醉引双鹿。
回雁到、归书未续。梦草处、旧芳重绿。谁忆潇湘岁晚,为唤起长风,吹飞黄鹄。功名异时,圯上家傅谢荣辱。待封留,拜公堂下,授我长生录。

看花回(张守生日)翻译

看花回(张守生日)注释

看花回(张守生日)赏析

看花回(张守生日)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐