欢迎光临
我们一直在努力

意难忘

作者:程垓      朝代:宋代

花拥鸳房。记_肩髻小,约鬓眉长。轻身翻燕舞,低语转莺簧。相见处,便难忘。肯亲度瑶觞。向夜阑,歌翻郢曲,带换韩香。
别来音信难将。似云收楚峡,雨散巫阳。相逢情有在,不语意难量。些个事,断人肠。怎禁得_惶。待与伊、移根换叶,试又何妨。

意难忘拼音解读

huā yōng yuān fáng 。jì _jiān jì xiǎo ,yuē bìn méi zhǎng 。qīng shēn fān yàn wǔ ,dī yǔ zhuǎn yīng huáng 。xiàng jiàn chù ,biàn nán wàng 。kěn qīn dù yáo shāng 。xiàng yè lán ,gē fān yǐng qǔ ,dài huàn hán xiāng 。
bié lái yīn xìn nán jiāng 。sì yún shōu chǔ xiá ,yǔ sàn wū yáng 。xiàng féng qíng yǒu zài ,bú yǔ yì nán liàng 。xiē gè shì ,duàn rén cháng 。zěn jìn dé _huáng 。dài yǔ yī 、yí gēn huàn yè ,shì yòu hé fáng 。
花拥鸳房。记_肩髻小,约鬓眉长。轻身翻燕舞,低语转莺簧。相见处,便难忘。肯亲度瑶觞。向夜阑,歌翻郢曲,带换韩香。
别来音信难将。似云收楚峡,雨散巫阳。相逢情有在,不语意难量。些个事,断人肠。怎禁得_惶。待与伊、移根换叶,试又何妨。

意难忘翻译

意难忘注释

意难忘赏析

意难忘相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐