欢迎光临
我们一直在努力

曲江亭望慈恩寺杏园花发

作者:李君何      朝代:唐代

春晴凭水轩,仙杏发南园。开蕊风初晓,浮香景欲暄。
光华临御陌,色相对空门。野雪遥添净,山烟近借繁。
地闲分鹿苑,景胜类桃源。况值新晴日,芳枝度彩鸳。

曲江亭望慈恩寺杏园花发拼音解读

chūn qíng píng shuǐ xuān ,xiān xìng fā nán yuán 。kāi ruǐ fēng chū xiǎo ,fú xiāng jǐng yù xuān 。 春晴凭水轩,仙杏发南园。开蕊风初晓,浮香景欲暄。
guāng huá lín yù mò ,sè xiàng duì kōng mén 。yě xuě yáo tiān jìng ,shān yān jìn jiè fán 。 光华临御陌,色相对空门。野雪遥添净,山烟近借繁。
dì xián fèn lù yuàn ,jǐng shèng lèi táo yuán 。kuàng zhí xīn qíng rì ,fāng zhī dù cǎi yuān 。 地闲分鹿苑,景胜类桃源。况值新晴日,芳枝度彩鸳。

曲江亭望慈恩寺杏园花发翻译

曲江亭望慈恩寺杏园花发注释

曲江亭望慈恩寺杏园花发赏析

曲江亭望慈恩寺杏园花发相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐