欢迎光临
我们一直在努力

相和歌辞。班婕妤三首

作者:王维      朝代:唐代

玉窗萤影度,金殿人声绝。秋夜守罗帏,孤灯耿不灭。
宫殿生秋草,君王恩幸疏。那堪闻凤吹,门外度金舆。
怪来妆阁闭,朝下不相迎。总向春园里,花间语笑声。

相和歌辞。班婕妤三首拼音解读

yù chuāng yíng yǐng dù ,jīn diàn rén shēng jué 。qiū yè shǒu luó wéi ,gū dēng gěng bú miè 。 玉窗萤影度,金殿人声绝。秋夜守罗帏,孤灯耿不灭。
gōng diàn shēng qiū cǎo ,jun1 wáng ēn xìng shū 。nà kān wén fèng chuī ,mén wài dù jīn yú 。 宫殿生秋草,君王恩幸疏。那堪闻凤吹,门外度金舆。
guài lái zhuāng gé bì ,cháo xià bú xiàng yíng 。zǒng xiàng chūn yuán lǐ ,huā jiān yǔ xiào shēng 。 怪来妆阁闭,朝下不相迎。总向春园里,花间语笑声。

相和歌辞。班婕妤三首翻译

相和歌辞。班婕妤三首注释

相和歌辞。班婕妤三首赏析

相和歌辞。班婕妤三首相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐