欢迎光临
我们一直在努力

相和歌辞。懊恼曲

作者:温庭筠      朝代:唐代

藕丝作线难胜针,蕊粉染黄那得深。玉白兰芳不相顾,
倡楼一笑轻千金。莫言自古皆如此,健剑刜钟铅绕指。
三秋庭绿尽迎霜,惟有荷花守红死。西江小吏朱斑轮,
柳缕吐芽香玉春。两股金钗已相许,不令独作空城尘。
悠悠楚水流如马,恨紫愁红满平野。野土千年怨不平,
至今烧作鸯鸯瓦。

相和歌辞。懊恼曲拼音解读

ǒu sī zuò xiàn nán shèng zhēn ,ruǐ fěn rǎn huáng nà dé shēn 。yù bái lán fāng bú xiàng gù , 藕丝作线难胜针,蕊粉染黄那得深。玉白兰芳不相顾,
chàng lóu yī xiào qīng qiān jīn 。mò yán zì gǔ jiē rú cǐ ,jiàn jiàn fú zhōng qiān rào zhǐ 。 倡楼一笑轻千金。莫言自古皆如此,健剑刜钟铅绕指。
sān qiū tíng lǜ jìn yíng shuāng ,wéi yǒu hé huā shǒu hóng sǐ 。xī jiāng xiǎo lì zhū bān lún , 三秋庭绿尽迎霜,惟有荷花守红死。西江小吏朱斑轮,
liǔ lǚ tǔ yá xiāng yù chūn 。liǎng gǔ jīn chāi yǐ xiàng xǔ ,bú lìng dú zuò kōng chéng chén 。 柳缕吐芽香玉春。两股金钗已相许,不令独作空城尘。
yōu yōu chǔ shuǐ liú rú mǎ ,hèn zǐ chóu hóng mǎn píng yě 。yě tǔ qiān nián yuàn bú píng , 悠悠楚水流如马,恨紫愁红满平野。野土千年怨不平,
zhì jīn shāo zuò yāng yāng wǎ 。 至今烧作鸯鸯瓦。

相和歌辞。懊恼曲翻译

相和歌辞。懊恼曲注释

相和歌辞。懊恼曲赏析

相和歌辞。懊恼曲相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐