欢迎光临
我们一直在努力

相和歌辞。贾客词

作者:刘禹锡      朝代:唐代

贾客无定游,所游惟利并。眩俗杂良苦,乘时知重轻。
心计析秋毫,摇钩侔悬衡。锥刀既无弃,转化日已盈。
邀福祷波神,施财游化城。妻约雕金钏,女垂贯珠缨。
高赀比封君,奇货通幸卿。趋时鸷鸟思,藏镪盘龙形。
大艑浮通川,高楼次旗亭。行止皆有乐,关梁似无征。
农夫何为者,辛苦事寒耕。

相和歌辞。贾客词拼音解读

jiǎ kè wú dìng yóu ,suǒ yóu wéi lì bìng 。xuàn sú zá liáng kǔ ,chéng shí zhī zhòng qīng 。 贾客无定游,所游惟利并。眩俗杂良苦,乘时知重轻。
xīn jì xī qiū háo ,yáo gōu móu xuán héng 。zhuī dāo jì wú qì ,zhuǎn huà rì yǐ yíng 。 心计析秋毫,摇钩侔悬衡。锥刀既无弃,转化日已盈。
yāo fú dǎo bō shén ,shī cái yóu huà chéng 。qī yuē diāo jīn chuàn ,nǚ chuí guàn zhū yīng 。 邀福祷波神,施财游化城。妻约雕金钏,女垂贯珠缨。
gāo zī bǐ fēng jun1 ,qí huò tōng xìng qīng 。qū shí zhì niǎo sī ,cáng qiāng pán lóng xíng 。 高赀比封君,奇货通幸卿。趋时鸷鸟思,藏镪盘龙形。
dà biàn fú tōng chuān ,gāo lóu cì qí tíng 。háng zhǐ jiē yǒu lè ,guān liáng sì wú zhēng 。 大艑浮通川,高楼次旗亭。行止皆有乐,关梁似无征。
nóng fū hé wéi zhě ,xīn kǔ shì hán gēng 。 农夫何为者,辛苦事寒耕。

相和歌辞。贾客词翻译

相和歌辞。贾客词注释

相和歌辞。贾客词赏析

相和歌辞。贾客词相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐