欢迎光临
我们一直在努力

杂曲歌辞。昔昔盐。惊魂同夜鹊

作者:赵嘏      朝代:唐代

万里无人见,众情难与论。思君常入梦,同鹊屡惊魂。
孤寝红罗帐,双啼玉箸痕。妾心甘自保,岂复暂忘恩。

杂曲歌辞。昔昔盐。惊魂同夜鹊拼音解读

wàn lǐ wú rén jiàn ,zhòng qíng nán yǔ lùn 。sī jun1 cháng rù mèng ,tóng què lǚ jīng hún 。 万里无人见,众情难与论。思君常入梦,同鹊屡惊魂。
gū qǐn hóng luó zhàng ,shuāng tí yù zhù hén 。qiè xīn gān zì bǎo ,qǐ fù zàn wàng ēn 。 孤寝红罗帐,双啼玉箸痕。妾心甘自保,岂复暂忘恩。

杂曲歌辞。昔昔盐。惊魂同夜鹊翻译

杂曲歌辞。昔昔盐。惊魂同夜鹊注释

杂曲歌辞。昔昔盐。惊魂同夜鹊赏析

杂曲歌辞。昔昔盐。惊魂同夜鹊相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐