欢迎光临
我们一直在努力

临江仙(赠妇人写字)

作者:史浩      朝代:宋代

槛竹敲风初破睡,楚台梦雨精神。背屏斜映小腰身。山明双翦水,香满一钗云。
炉袅金丝帘窣地,绮窗秋静无尘。半钩春笋带湘筠。兰亭初写就,愁杀卫夫人。

临江仙(赠妇人写字)拼音解读

kǎn zhú qiāo fēng chū pò shuì ,chǔ tái mèng yǔ jīng shén 。bèi píng xié yìng xiǎo yāo shēn 。shān míng shuāng jiǎn shuǐ ,xiāng mǎn yī chāi yún 。
lú niǎo jīn sī lián sū dì ,qǐ chuāng qiū jìng wú chén 。bàn gōu chūn sǔn dài xiāng jun1 。lán tíng chū xiě jiù ,chóu shā wèi fū rén 。
槛竹敲风初破睡,楚台梦雨精神。背屏斜映小腰身。山明双翦水,香满一钗云。
炉袅金丝帘窣地,绮窗秋静无尘。半钩春笋带湘筠。兰亭初写就,愁杀卫夫人。

临江仙(赠妇人写字)翻译

临江仙(赠妇人写字)注释

临江仙(赠妇人写字)赏析

临江仙(赠妇人写字)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐