欢迎光临
我们一直在努力

水龙吟(观竞渡)

作者:李公昴      朝代:宋代

碧潭新涨浮花,柳阴稠绿波痕腻。一声雷鼓,半空雪浪,双龙惊起。气压鲸鲵,怒掀鳞鬣,擘开烟水。算战争蛮触,雌雄汉楚,总皆一场如此。
点额许教借一,得头筹、欢呼震地。翻嗤浮世,要津搀进,奔波逐利。斗了还休,倩渠衔寄,三闾角黍。会风云、快出为霖,可但颔明珠睡。

水龙吟(观竞渡)拼音解读

bì tán xīn zhǎng fú huā ,liǔ yīn chóu lǜ bō hén nì 。yī shēng léi gǔ ,bàn kōng xuě làng ,shuāng lóng jīng qǐ 。qì yā jīng ní ,nù xiān lín liè ,bò kāi yān shuǐ 。suàn zhàn zhēng mán chù ,cí xióng hàn chǔ ,zǒng jiē yī chǎng rú cǐ 。
diǎn é xǔ jiāo jiè yī ,dé tóu chóu 、huān hū zhèn dì 。fān chī fú shì ,yào jīn chān jìn ,bēn bō zhú lì 。dòu le hái xiū ,qiàn qú xián jì ,sān lǘ jiǎo shǔ 。huì fēng yún 、kuài chū wéi lín ,kě dàn hàn míng zhū shuì 。
碧潭新涨浮花,柳阴稠绿波痕腻。一声雷鼓,半空雪浪,双龙惊起。气压鲸鲵,怒掀鳞鬣,擘开烟水。算战争蛮触,雌雄汉楚,总皆一场如此。
点额许教借一,得头筹、欢呼震地。翻嗤浮世,要津搀进,奔波逐利。斗了还休,倩渠衔寄,三闾角黍。会风云、快出为霖,可但颔明珠睡。

水龙吟(观竞渡)翻译

水龙吟(观竞渡)注释

水龙吟(观竞渡)赏析

水龙吟(观竞渡)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐