分类:张祜

 • 枫桥

  枫桥

  作者:张祜      朝代:唐代 长洲苑外草萧萧,却算游城岁月遥。 唯有别时今不忘,暮烟疏雨过枫桥。 枫桥拼音解读 zhǎng zhōu yuàn wài cǎo xiāo xiā ...

  阅读全文

 • 峰顶寺

  峰顶寺

  作者:张祜      朝代:唐代 月明如水山头寺,仰面看天石上行。 夜半深廊人语定,一枝松动鹤来声。 峰顶寺拼音解读 yuè míng rú shuǐ shān tóu sì ,y ...

  阅读全文

 • 纵游淮南(十里长街市井连)

  纵游淮南(十里长街市井连)

  作者:张祜      朝代:唐朝 【纵游淮南】 十里长街市井连, 月明桥上看神仙。人生只合扬州死, 禅智山光好墓田。 纵游淮南(十里长街市井连)拼音解读 【zòng yóu huá ...

  阅读全文

 • 题僧影堂

  题僧影堂

  作者:张祜      朝代:唐代 寒叶坠清霜,空帘著烬香。生前既无事,何事更悲伤。 题僧影堂拼音解读 hán yè zhuì qīng shuāng ,kōng lián zhe ...

  阅读全文

 • 寄王尊师

  寄王尊师

  作者:张祜      朝代:唐代 天台南洞一灵仙,骨耸冰棱貌莹然。曾对浦云长昧齿, 重来华表不知年。溪桥晚下玄龟出,草露朝行白鹿眠。 犹忆夜深华盖上,更无人处话丹田。 寄王尊师拼音 ...

  阅读全文

 • 洞房燕

  洞房燕

  作者:张祜      朝代:唐代 清晓洞房开,佳人喜燕来。乍疑钗上动,轻似掌中回。 暗语临窗户,深窥傍镜台。新妆正含思,莫拂画梁埃。 洞房燕拼音解读 qīng xiǎo dòng ...

  阅读全文

 • 江南杂题

  江南杂题

  作者:张祜      朝代:唐代 积潦池新涨,颓垣址旧高。怒蛙横饱腹,斗雀堕轻毛。 碧瘦三棱草,红鲜百叶桃。幽栖日无事,痛饮读离骚。 江南杂题拼音解读 jī liáo chí xī ...

  阅读全文

 • 赠僧云栖

  赠僧云栖

  作者:张祜      朝代:唐代 麈尾与筇枝,几年离石坛。梵馀林雪厚,棋罢岳钟残。 开卷喜先悟,漱瓶知早寒。衡阳寺前雁,今日到长安。 赠僧云栖拼音解读 zhǔ wěi yǔ qió ...

  阅读全文

 • 西江行

  西江行

  作者:张祜      朝代:唐代 日下西塞山,南来洞庭客。晴空一鸟渡,万里秋江碧。 惆怅异乡人,偶言空脉脉。 西江行拼音解读 rì xià xī sāi shān ,nán lái ...

  阅读全文

 • 溳川寺路

  溳川寺路

  作者:张祜      朝代:唐代 日沉西涧阴,远驱愁突兀。烟苔湿凝地,露竹光滴月。 时见一僧来,脚边云勃勃。 溳川寺路拼音解读 rì chén xī jiàn yīn ,yuǎn ...

  阅读全文

 • 秋晚途中作

  秋晚途中作

  作者:张祜      朝代:唐代 落日驰车道,秋郊思不胜。水云遥断绪,山日半衔棱。 远吠邻村处,计想羡他能。 秋晚途中作拼音解读 luò rì chí chē dào ,qiū j ...

  阅读全文

 • 捉搦歌

  捉搦歌

  作者:张祜      朝代:唐代 门上关,墙上棘,窗中女子声唧唧。洛阳大道徒自直。 女子心在婆舍侧,呜呜笼鸟触四隅。养男男娶妇, 养女女嫁夫。阿婆六十翁七十,不知女子长日泣, 从他 ...

  阅读全文

 • 思归引

  思归引

  作者:张祜      朝代:唐代 重重作闺清旦鐍,两耳深声长不彻。深宫坐愁百年身, 一片玉中生愤血。焦桐弹罢丝自绝,漠漠暗魂愁夜月。 故乡不归谁共穴,石上作蒲蒲九节。 思归引拼音解 ...

  阅读全文

 • 司马相如琴歌

  司马相如琴歌

  作者:张祜      朝代:唐代 凤兮凤兮非无皇,山重水阔不可量。 梧桐结阴在朝阳,濯羽弱水鸣高翔。 司马相如琴歌拼音解读 fèng xī fèng xī fēi wú huáng ...

  阅读全文

 • 雉朝飞操

  雉朝飞操

  作者:张祜      朝代:唐代 朝阳陇东泛暖景,双啄双飞双顾影。朱冠锦襦聊日整, 漠漠雾中如衣褧。伤心卢女弦,七十老翁长独眠。 雄飞在草雌在田,衷肠结愤气呵天。圣人在上心不偏, ...

  阅读全文

 • 猎

  作者:张祜      朝代:唐代 残猎渭城东,萧萧西北风。雪花鹰背上,冰片马蹄中。 臂挂捎荆兔,腰悬落箭鸿。归来逞馀勇,儿子乱弯弓。 猎拼音解读 cán liè wèi chéng ...

  阅读全文

 • 观徐州李司空猎

  观徐州李司空猎

  作者:张祜      朝代:唐代 晓出郡城东,分围浅草中。红旗开向日,白马骤迎风。 背手抽金镞,翻身控角弓。万人齐指处,一雁落寒空。 观徐州李司空猎拼音解读 xiǎo chū ju ...

  阅读全文

 • 送韦整尉长沙

  送韦整尉长沙

  作者:张祜      朝代:唐代 远远长沙去,怜君利一官。风帆彭蠡疾,云水洞庭宽。木客提蔬束,江乌接饭丸。莫言卑湿地,未必乏新欢。 送韦整尉长沙拼音解读 yuǎn yuǎn zhǎ ...

  阅读全文

 • 再吟鹦鹉

  再吟鹦鹉

  作者:张祜      朝代:唐代 万里去心违,奇毛觉自非。美人怜解语,凡鸟畏多机。 未胜无丹嘴,何劳事绿衣。雕笼终不恋,会向故山归。 再吟鹦鹉拼音解读 wàn lǐ qù xīn ...

  阅读全文

 • 送外甥

  送外甥

  作者:张祜      朝代:唐代 衰年生侄少,唯尔最关心。偶作魏舒别,聊为殷浩吟。 白波舟不定,黄叶路难寻。自此尊中物,谁当更共斟。 送外甥拼音解读 shuāi nián shēn ...

  阅读全文

 • 酬郑模司直见寄

  酬郑模司直见寄

  作者:张祜      朝代:唐代 故人沧海曲,聊复话平生。喜是狂奴态,羞为老婢声。 宦途终日薄,身事长年轻。犹赖书千卷,长随一棹行。 酬郑模司直见寄拼音解读 gù rén cāng ...

  阅读全文

 • 送苏绍之归岭南

  送苏绍之归岭南

  作者:张祜      朝代:唐代 孤舟越客吟,万里旷离襟。夜月江流阔,春云岭路深。 珠繁杨氏果,翠耀孔家禽。无复天南梦,相思空树林。 送苏绍之归岭南拼音解读 gū zhōu yuè ...

  阅读全文

 • 送曾黯游夔州

  送曾黯游夔州

  作者:张祜      朝代:唐代 不远夔州路,层波滟滪连。下来千里峡,入去一条天。 树色秋帆上,滩声夜枕前。何堪正危侧,百丈半山颠。 送曾黯游夔州拼音解读 bú yuǎn kuí ...

  阅读全文

 • 送沈下贤谪尉南康

  送沈下贤谪尉南康

  作者:张祜      朝代:唐代 秋风江上草,先是客心摧。万里故人去,一行新雁来。 山高云绪断,浦迥日波颓。莫怪南康远,相思不可裁。 送沈下贤谪尉南康拼音解读 qiū fēng j ...

  阅读全文

 • 送李长史归涪州

  送李长史归涪州

  作者:张祜      朝代:唐代 涪江江上客,岁晚却还乡。暮过高唐雨,秋经巫峡霜。 急滩船失次,叠嶂树无行。好为题新什,知君思不常。 送李长史归涪州拼音解读 fú jiāng ji ...

  阅读全文

 • 送卢弘本浙东觐省

  送卢弘本浙东觐省

  作者:张祜      朝代:唐代 东望故山高,秋归值小舠.怀中陆绩橘,江上伍员涛。 好去宁鸡口,加餐及蟹螯。知君思无倦,为我续离骚。 送卢弘本浙东觐省拼音解读 dōng wàng ...

  阅读全文

 • 寄朗州徐员外

  寄朗州徐员外

  作者:张祜      朝代:唐代 江岭昔飘蓬,人间值俊雄。关西今孔子,城北旧徐公。 清夜游何处,良辰此不同。伤心几年事,一半在湖中。 寄朗州徐员外拼音解读 jiāng lǐng x ...

  阅读全文

 • 旅次上饶溪

  旅次上饶溪

  作者:张祜      朝代:唐代 碧溪行几折,凝棹宿汀沙。角断孤城掩,楼深片月斜。 夜桥昏水气,秋竹静霜华。更想曾题壁,凋零可叹嗟。 旅次上饶溪拼音解读 bì xī háng jǐ ...

  阅读全文

 • 寄卢载

  寄卢载

  作者:张祜      朝代:唐代 故人卢氏子,十载旷佳期。少见双鱼信,多闻八米诗。 侏儒他甚饱,款段尔应羸。忽谓今刘二,相逢不熟槌。 寄卢载拼音解读 gù rén lú shì z ...

  阅读全文

 • 送杨秀才游蜀

  送杨秀才游蜀

  作者:张祜      朝代:唐代 鄂渚逢游客,瞿塘上去船。峡深明月夜,江静碧云天。 旧俗巴渝舞,新声蜀国弦。不堪挥惨恨,一涕自潸然。 送杨秀才游蜀拼音解读 è zhǔ féng y ...

  阅读全文

 • 送杨秀才往夔州

  送杨秀才往夔州

  作者:张祜      朝代:唐代 鄂渚逢游客,瞿塘上去船。江连万里海,峡入一条天。 鸟影沉沙日,猿声隔树烟。新诗逢北使,为草几巴笺。 送杨秀才往夔州拼音解读 è zhǔ féng ...

  阅读全文

 • 题赠仲仪上人院

  题赠仲仪上人院

  作者:张祜      朝代:唐代 星霜几朝寺,香火静居人。黄叶不经意,青山无事身。 抛生台上日,结座履中尘。自说一时课,别来诗更新。 题赠仲仪上人院拼音解读 xīng shuāng ...

  阅读全文

 • 送魏尚书赴镇州行营

  送魏尚书赴镇州行营

  作者:张祜      朝代:唐代 河塞日駸駸,恩仇报尽深。伍员忠是节,陆绩孝为心。 坐激书生愤,行歌壮士吟。惭非燕地客,不得受黄金。 送魏尚书赴镇州行营拼音解读 hé sāi rì ...

  阅读全文

 • 途中逢李道实游蔡州

  途中逢李道实游蔡州

  作者:张祜      朝代:唐代 征马汉江头,逢君上蔡游。野桥经亥市,山路过申州。 僻地人行涩,荒林虎迹稠。殷勤话新守,生物赖诸侯。 途中逢李道实游蔡州拼音解读 zhēng mǎ ...

  阅读全文

 • 寄迁客

  寄迁客

  作者:张祜      朝代:唐代 万里南迁客,辛勤岭路遥。溪行防水弩,野店避山魈。 瘴海须求药,贪泉莫举瓢。但能坚志义,白日甚昭昭。 寄迁客拼音解读 wàn lǐ nán qiān ...

  阅读全文

 • 富阳道中送王正夫

  富阳道中送王正夫

  作者:张祜      朝代:唐代 析析上荒原,霜林赤叶翻。孤帆天外出,远戍日中昏。 摘橘防深刺,攀萝畏断根。何堪衰草色,一酌送王孙。 富阳道中送王正夫拼音解读 xī xī shàn ...

  阅读全文

 • 题山水障子

  题山水障子

  作者:张祜      朝代:唐代 一见秋山色,方怜画手稀。波涛连壁动,云物下檐飞。 岭树冬犹发,江帆暮不归。端然是渔叟,相向日依依。 题山水障子拼音解读 yī jiàn qiū s ...

  阅读全文

 • 题苏小小墓

  题苏小小墓

  作者:张祜      朝代:唐代 漠漠穷尘地,萧萧古树林。脸浓花自发,眉恨柳长深。 夜月人何待,春风鸟为吟。不知谁共穴,徒愿结同心。 题苏小小墓拼音解读 mò mò qióng c ...

  阅读全文

 • 送韦正字析贯赴制举

  送韦正字析贯赴制举

  作者:张祜      朝代:唐代 可爱汉文年,鸿恩荡海壖。木鸡方备德,金马正求贤。 大战希游刃,长途在著鞭。伫看晁董策,便向史中传。 送韦正字析贯赴制举拼音解读 kě ài hàn ...

  阅读全文

 • 奉和令狐相公送陈肱侍御

  奉和令狐相公送陈肱侍御

  作者:张祜      朝代:唐代 高馆动离瑟,亲宾聊叹稀。笑歌情不尽,欢待礼无违。 清露府莲结,碧云皋鹤飞。还家与□惠,雨露岂殊归。 奉和令狐相公送陈肱侍御拼音解读 gāo guǎ ...

  阅读全文

 • 陪范宣城北楼夜宴

  陪范宣城北楼夜宴

  作者:张祜      朝代:唐代 华轩敞碧流,官妓拥诸侯。粉项高丛鬓,檀妆慢裹头。 亚身摧蜡烛,斜眼送香球。何处偏堪恨,千回下客筹。 陪范宣城北楼夜宴拼音解读 huá xuān c ...

  阅读全文

 • 题王右丞山水障二首

  题王右丞山水障二首

  作者:张祜      朝代:唐代 精华在笔端,咫尺匠心难。日月中堂见,江湖满座看。 夜凝岚气湿,秋浸壁光寒。料得昔人意,平生诗思残。 右丞今已殁,遗画世间稀。咫尺江湖尽,寻常鸥鸟飞 ...

  阅读全文

 • 宪宗皇帝挽歌词

  宪宗皇帝挽歌词

  作者:张祜      朝代:唐代 呜咽上攀龙,升平不易逢。武皇虚好道,文帝未登封。 寿域无千载,泉门是九重。桥山非远地,云去莫疑峰。 宪宗皇帝挽歌词拼音解读 wū yān shàn ...

  阅读全文

 • 题赠志凝上人

  题赠志凝上人

  作者:张祜      朝代:唐代 悟色身无染,观空事不生。道心长日笑,觉路几年行。 片月山林静,孤云海棹轻。愿为尘外契,一就智珠明。 题赠志凝上人拼音解读 wù sè shēn w ...

  阅读全文

 • 送琼贞发述怀

  送琼贞发述怀

  作者:张祜      朝代:唐代 送出南溪日,离情不忍看。渐遥犹顾首,帆去意难判。 最恨临行夜,相期几百般。但能存岁节,终久得同欢。 送琼贞发述怀拼音解读 sòng chū nán ...

  阅读全文

 • 发蜀客

  发蜀客

  作者:张祜      朝代:唐代 风吹鲁国人,飘荡蜀江滨。湿地饶蛙黾,衰年足鬼神。 时清归去路,日复病来身。千万长堤柳,从他烂熳春。 发蜀客拼音解读 fēng chuī lǔ gu ...

  阅读全文

 • 读狄梁公传

  读狄梁公传

  作者:张祜      朝代:唐代 失运庐陵厄,乘时武后尊。五丁扶造化,一柱正乾坤。 上保储皇位,深然国老勋。圣朝虽百代,长合问王孙。 读狄梁公传拼音解读 shī yùn lú lí ...

  阅读全文

 • 江城晚眺

  江城晚眺

  作者:张祜      朝代:唐代 重槛构云端,江城四郁盘。河流出郭静,山色对楼寒。 浪草侵天白,霜林映日丹。悠然此江思,树杪几樯竿。 江城晚眺拼音解读 zhòng kǎn gòu ...

  阅读全文

 • 题真娘墓(在虎丘西寺内)

  题真娘墓(在虎丘西寺内)

  作者:张祜      朝代:唐代 佛地葬罗衣,孤魂此是归。舞为蝴蝶梦,歌谢伯劳飞。 翠发朝云在,青蛾夜月微。伤心一花落,无复怨春辉。 题真娘墓(在虎丘西寺内)拼音解读 fó dì ...

  阅读全文

 • 杂曲歌辞。热戏乐

  杂曲歌辞。热戏乐

  作者:张祜      朝代:唐代 热戏争心剧火烧,铜槌暗执不相饶。 上皇失喜宁王笑,百尺幢竿果动摇。 杂曲歌辞。热戏乐拼音解读 rè xì zhēng xīn jù huǒ shā ...

  阅读全文

 • 题樟亭

  题樟亭

  作者:张祜      朝代:唐代 晓霁凭虚槛,云山四望通。地盘江岸绝,天映海门空。 树色连秋霭,潮声入夜风。年年此光景,催尽白头翁。 题樟亭拼音解读 xiǎo jì píng xū ...

  阅读全文

 • 洞庭南馆

  洞庭南馆

  作者:张祜      朝代:唐代 一径逗霜林,朱栏绕碧岑。地盘云梦角,山镇洞庭心。 树白看烟起,沙红见日沉。还因此悲屈,惆怅又行吟。 洞庭南馆拼音解读 yī jìng dòu sh ...

  阅读全文

 • 登广武原

  登广武原

  作者:张祜      朝代:唐代 广武原西北,华夷此浩然。地盘山入海,河绕国连天。 远树千门邑,高樯万里船。乡心日云暮,犹在楚城边。 登广武原拼音解读 guǎng wǔ yuán ...

  阅读全文

 • 观宋州田大夫打球

  观宋州田大夫打球

  作者:张祜      朝代:唐代 白马顿红缨,梢球紫袖轻。晓冰蹄下裂,寒瓦杖头鸣。 叉手胶粘去,分鬃线道絣.自言无战伐,髀肉已曾生。 观宋州田大夫打球拼音解读 bái mǎ dùn ...

  阅读全文

 • 吴宫曲

  吴宫曲

  作者:张祜      朝代:唐代 日下苑西宫,花飘香径红。玉钗斜白燕,罗带弄青虫。 皓齿初含雪,柔枝欲断风。可怜倾国艳,谁信女为戎。 吴宫曲拼音解读 rì xià yuàn xī ...

  阅读全文

 • 题丹阳永泰寺练湖亭

  题丹阳永泰寺练湖亭

  作者:张祜      朝代:唐代 小槛俯澄鲜,龙宫浸浩然。孤光悬夜月,一片割秋天。 浅派胤沙草,馀波漂岸船。聊当因畎浍,披拂坐潺湲。 题丹阳永泰寺练湖亭拼音解读 xiǎo kǎn ...

  阅读全文

 • 赋昭君冢

  赋昭君冢

  作者:张祜      朝代:唐代 万里关山冢,明妃旧死心。恨为秋色晚,愁结暮云阴。 夜切胡风起,天高汉月临。已知无玉貌,何事送黄金。 赋昭君冢拼音解读 wàn lǐ guān sh ...

  阅读全文

 • 哭汴州陆大夫

  哭汴州陆大夫

  作者:张祜      朝代:唐代 利剑太坚操,何妨拔一毛。冤深陆机雾,愤积伍员涛。 直道非无验,明时不录劳。谁当青史上,卒为显词褒。 哭汴州陆大夫拼音解读 lì jiàn tài ...

  阅读全文

 • 毁浮图年逢东林寺旧

  毁浮图年逢东林寺旧

  作者:张祜      朝代:唐代 可惜东林寺,空门失所依。翻经谢灵运,画壁陆探微。 隙地泉声在,荒途马迹稀。殷勤话僧辈,未敢保儒衣。 毁浮图年逢东林寺旧拼音解读 kě xī dōn ...

  阅读全文

 • 贵池道中作

  贵池道中作

  作者:张祜      朝代:唐代 羸骖驱野岸,山远路盘盘。清露月华晓,碧江星影寒。 离群徒长泣,去国自加餐。霄汉宁无旧,相哀自语端。 贵池道中作拼音解读 léi cān qū yě ...

  阅读全文

 • 题曾氏园林

  题曾氏园林

  作者:张祜      朝代:唐代 十亩长堤宅,萧疏半老槐。醉眠风卷簟,棋罢月移阶。 斫树遗桑斧,浇花湿笋鞋。还将齐物论,终岁自安排。 题曾氏园林拼音解读 shí mǔ zhǎng ...

  阅读全文

 • 喜王子载话旧

  喜王子载话旧

  作者:张祜      朝代:唐代 相逢青眼日,相叹白头时。累话三朝事,重看一局棋。 欢娱非老大,成长是婴儿。且尽尊中物,无烦更后期。 喜王子载话旧拼音解读 xiàng féng q ...

  阅读全文

 • 读始兴公传

  读始兴公传

  作者:张祜      朝代:唐代 殁世议方存,升平道几论。诗情光日月,笔力动乾坤。 乱首光雄算,朝纲在典坟。明时封禅绩,山下见丘门。 读始兴公传拼音解读 mò shì yì fān ...

  阅读全文

 • 秋日病中

  秋日病中

  作者:张祜      朝代:唐代 析析檐前竹,秋声拂簟凉。病加阴已久,愁觉夜初长。 坐拾车前子,行看肘后方。无端忧食忌,开镜倍萎黄。 秋日病中拼音解读 xī xī yán qián ...

  阅读全文

 • 江西道中作三首

  江西道中作三首

  作者:张祜      朝代:唐代 日落江村远,烟云度几重。问人孤驿路,驱马乱山峰。 夜入霜林火,寒生水寺钟。凄凉哭途意,行处又饥凶。 西江江上月,远远照征衣。夜色草中网,秋声林外机 ...

  阅读全文

 • 访许用晦

  访许用晦

  作者:张祜      朝代:唐代 远郭日曛曛,停桡一访君。小桥通野水,高树入江云。 酒兴曾无敌,诗情旧逸群。怪来音信少,五十我无闻。 访许用晦拼音解读 yuǎn guō rì xū ...

  阅读全文

 • 题李渎山居玉潭(一作玉潭山居)

  题李渎山居玉潭(一作玉潭山居)

  作者:张祜      朝代:唐代 古树千年色,苍崖百尺阴。发寒泉气静,神骇玉光沉。 上穴青冥小,中连碧海深。何当烟月下,一听夜龙吟。 题李渎山居玉潭(一作玉潭山居)拼音解读 gǔ ...

  阅读全文

 • 题陆敦礼山居伏牛潭

  题陆敦礼山居伏牛潭

  作者:张祜      朝代:唐代 伏牛真怪事,馀胜几人谙。日彩沉青壁,烟容静碧潭。 泛心何虑冷,漱齿讵忘甘。幸挈壶中物,期君正兴酣。 题陆敦礼山居伏牛潭拼音解读 fú niú zh ...

  阅读全文

 • 题万道人禅房

  题万道人禅房

  作者:张祜      朝代:唐代 何处凿禅壁,西南江上峰。残阳过远水,落叶满疏钟。 世事静中去,道心尘外逢。欲知情不动,床下虎留踪。 题万道人禅房拼音解读 hé chù záo c ...

  阅读全文

 • 题平望驿

  题平望驿

  作者:张祜      朝代:唐代 一派吴兴水,西来此驿分。路遥经几日,身去是孤云。 雨气朝忙蚁,雷声夜聚蚊。何堪秋草色,到处重离群。 题平望驿拼音解读 yī pài wú xìng ...

  阅读全文

 • 隋宫怀古

  隋宫怀古

  作者:张祜      朝代:唐代 废宫深苑路,炀帝此东行。往事馀山色,流年是水声。 古墙丹雘尽,深栋黑煤生。惆怅从今客,经过未了情。 隋宫怀古拼音解读 fèi gōng shēn ...

  阅读全文

 • 题松汀驿

  题松汀驿

  作者:张祜      朝代:唐代 山色远含空,苍茫泽国东。海明先见日,江白迥闻风。 鸟道高原去,人烟小径通。那知旧遗逸,不在五湖中。 题松汀驿拼音解读 shān sè yuǎn h ...

  阅读全文

 • 五弦

  五弦

  作者:张祜      朝代:唐代 小小月轮中,斜抽半袖红。玉瓶秋滴水,珠箔夜悬风。 徵调侵弦乙,商声过指拢。只愁才曲罢,云雨去巴东。 五弦拼音解读 xiǎo xiǎo yuè lú ...

  阅读全文

 • 觱篥

  觱篥

  作者:张祜      朝代:唐代 一管妙清商,纤红玉指长。雪藤新换束,霞锦旋抽囊。 并揭声犹远,深含曲未央。坐中知密顾,微笑是周郎。 觱篥拼音解读 yī guǎn miào qīn ...

  阅读全文

 • 答僧赠柱杖

  答僧赠柱杖

  作者:张祜      朝代:唐代 千回掌上横,珍重远方情。客问何人与,闽僧寄一茎。 画空疑未决,卓地计初成。幸以文堪采,扶持力不轻。 答僧赠柱杖拼音解读 qiān huí zhǎn ...

  阅读全文

 • 笛

  作者:张祜      朝代:唐代 紫清人一管,吹在月堂中。雁起雪云夕,龙吟烟水空。 虏尘深汉地,羌思切边风。试弄阳春曲,西园桃已红。 笛拼音解读 zǐ qīng rén yī gu ...

  阅读全文

 • 箜篌

  箜篌

  作者:张祜      朝代:唐代 星汉夜牢牢,深帘调更高。乱流公莫度,沉骨妪空嗥。 向月轻轮甲,迎风重纫条。不堪闻别引,沧海恨波涛。 箜篌拼音解读 xīng hàn yè láo ...

  阅读全文

 • 忆云阳宅

  忆云阳宅

  作者:张祜      朝代:唐代 一别云阳宅,深愁度岁华。翠浓春槛柳,红满夜庭花。 鸟影垂纤竹,鱼行践浅沙。聊当因寤寐,归思浩无涯。 忆云阳宅拼音解读 yī bié yún yán ...

  阅读全文

 • 夕次桐庐

  夕次桐庐

  作者:张祜      朝代:唐代 百里清溪口,扁舟此去过。晚潮风势急,寒叶雨声多。 戍出山头鼓,樵通竹里歌。不堪无酒夜,回首梦烟波。 夕次桐庐拼音解读 bǎi lǐ qīng xī ...

  阅读全文

 • 伤迁客殁南中

  伤迁客殁南中

  作者:张祜      朝代:唐代 故人何处殁,谪宦极南天。远地身狼狈,穷途事果然。 白须才过海,丹旐却归船。肠断相逢路,新来客又迁。 伤迁客殁南中拼音解读 gù rén hé ch ...

  阅读全文