分类:唐朝

 • 隋宫燕

  隋宫燕

  作者:李益      朝代:唐朝 燕语如伤旧国春,宫花一落已成尘。自从一闭风光后,几度飞来不见人。 隋宫燕拼音解读 yàn yǔ rú shāng jiù guó chūn ,gō ...

  阅读全文

 • 大德歌·冬

  大德歌·冬

  作者:关汉卿      朝代:唐朝 雪纷纷,掩重门,不由人不断魂,瘦损江梅韵。那里是清江江上村,香闺里冷落谁瞅问?好一个憔悴的凭栏人。 大德歌·冬拼音解读 xuě fēn fēn ...

  阅读全文

 • 晚桃花-古诗词大全

  晚桃花-古诗词大全

  作者:白居易      朝代:唐朝 一树红桃亚拂池,竹遮松荫晚开时。 非因斜日无由见,不是闲人岂得知。 寒地生材遗校易,贫家养女嫁常迟。 春深欲落谁怜惜,白侍郎来折一枝。 晚桃花- ...

  阅读全文

 • 浣溪沙(倾国倾城恨有余)

  浣溪沙(倾国倾城恨有余)

  作者:薛昭蕴      朝代:唐朝 【浣溪沙】 倾国倾城恨有余,几多红泪泣姑苏,倚风凝睇雪肌肤。 吴主山河空落日,越王宫殿半平芜,藕花菱蔓满重湖。 浣溪沙(倾国倾城恨有余)拼音解读 ...

  阅读全文

 • 焦山望寥山

  焦山望寥山

  作者:李白      朝代:唐朝 石壁望松寥,宛然在碧霄。安得五彩虹,驾天作长桥。仙人如爱我,举手来相招。 焦山望寥山拼音解读 shí bì wàng sōng liáo ,wǎn ...

  阅读全文

 • 赠婢(公子王孙逐后尘)

  赠婢(公子王孙逐后尘)

  作者:崔郊      朝代:唐朝 【赠婢】 公子王孙逐后尘,绿珠垂泪滴罗巾。侯门一入深似海,从此萧郎是路人。 赠婢(公子王孙逐后尘)拼音解读 【zèng bì 】 【赠婢】 gōn ...

  阅读全文

 • 筹笔驿(猿鸟犹疑畏简书)

  筹笔驿(猿鸟犹疑畏简书)

  作者:李商隐      朝代:唐朝 猿鸟犹疑畏简书,风云常为护储胥。 徒令上将挥神笔,终见降王走传车。 管乐有才真不忝,关张无命欲何如? 他年锦里经祠庙,梁父吟成恨有余。 筹笔驿( ...

  阅读全文

 • 与诸子登岘山

  与诸子登岘山

  作者:孟浩然      朝代:唐朝 人事有代谢,往来成古今。  江山留胜迹,我辈复登临。  水落鱼梁浅,天寒梦泽深。 羊公碑尚在,读罢泪沾襟。 与诸子登岘山拼音 ...

  阅读全文

 • 蜀道后期-古诗词大全

  蜀道后期-古诗词大全

  作者:张说      朝代:唐朝 客心争日月, 来往预期程。 秋风不相待, 先至洛阳城。 蜀道后期-古诗文网拼音解读 kè xīn zhēng rì yuè ,客心争日月, lái ...

  阅读全文

 • 鹿柴

  鹿柴

  作者:王维      朝代:唐朝 空山不见人,但闻人语响。 返景入深林,复照青苔上。 鹿柴拼音解读 kōng shān bú jiàn rén ,dàn wén rén yǔ xi ...

  阅读全文

 • 春宿左省(花隐掖垣暮)

  春宿左省(花隐掖垣暮)

  作者:杜甫      朝代:唐朝 花隐掖垣暮,啾啾栖鸟过。星临万户动,月傍九霄多。 不寝听金钥,因风想玉珂。明朝有封事,数问夜如何。 春宿左省(花隐掖垣暮)拼音解读 huā yǐn ...

  阅读全文

 • 艾如张(锦襜榆)

  艾如张(锦襜榆)

  作者:李贺      朝代:唐朝 【艾如张】 锦襜榆,绣裆襦。强饮啄,哺尔雏。陇东卧穗满风雨,莫信笼媒陇西去。齐人织网如素空,张在野田平碧中。网丝漠漠无形影,误尔触之伤首红。艾叶绿 ...

  阅读全文

 • 苏台览古

  苏台览古

  作者:李白      朝代:唐朝 旧苑荒台杨柳新,菱歌清唱不胜春。 只今惟有西江月,曾照吴王宫里人。 苏台览古拼音解读 jiù yuàn huāng tái yáng liǔ xī ...

  阅读全文

 • 采莲曲二首

  采莲曲二首

  作者:王昌龄      朝代:唐朝 吴姬越艳楚王妃,争弄莲舟水湿衣。 来时浦口花迎入,采罢江头月送归。 荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。 乱入池中看不见,闻歌始觉有人来。 采莲曲二 ...

  阅读全文

 • 首春逢耕者

  首春逢耕者

  作者:柳宗元      朝代:唐朝 南楚春候早,余寒已滋荣。土膏释原野,白蛰竞所营。缀景未及郊,穑人先偶耕。园林幽鸟啭,渚泽新泉清。农事诚素务,羁囚阻平生。故池想芜没,遗亩当榛荆。 ...

  阅读全文

 • 长安寒食

  长安寒食

  作者:邵谒      朝代:唐朝 春日照九衢。春风媚罗绮。万骑出都门,拥在香尘里。莫辞吊枯骨,千载长如此。安知今日身,不是昔时鬼。但看平地游,亦见摧辀死。 长安寒食拼音解读 chū ...

  阅读全文

 • 长相思

  长相思

  作者:白居易      朝代:唐朝 汴水流,泗水流,流到瓜洲古渡头,吴山点点愁。 思悠悠,恨悠悠,恨到归时方始休,月明人倚楼。 长相思拼音解读 biàn shuǐ liú ,sì ...

  阅读全文

 • 感遇(兰叶春葳蕤)

  感遇(兰叶春葳蕤)

  作者:张九龄      朝代:唐朝 兰叶春葳蕤,桂华秋皎洁。 欣欣此生意,自尔为佳节。 谁知林栖者,闻风坐相悦。 草木有本心,何求美人折! 感遇(兰叶春葳蕤)拼音解读 lán yè ...

  阅读全文

 • 菩萨蛮·牡丹含露真珠颗

  菩萨蛮·牡丹含露真珠颗

  作者:佚名      朝代:唐朝 牡丹含露真珠颗,美人折向庭前过。含笑问檀郎,花强妾貌强?檀郎故相恼,须道花枝好。一向发娇嗔,碎挼花打人。 菩萨蛮·牡丹含露真珠颗拼音解读 mǔ d ...

  阅读全文

 • 春日醉起言志

  春日醉起言志

  作者:李白      朝代:唐朝 处世若大梦,胡为劳其生? 所以终日醉,颓然卧前楹。 觉来眄庭前,一鸟花间鸣。 借问此何时?春风语流莺。 感之欲叹息,对酒还自倾。 浩歌待明月,曲尽 ...

  阅读全文

 • 蝉-古诗词大全

  蝉-古诗词大全

  作者:李商隐      朝代:唐朝 本以高难饱,徒劳恨费声。 五更疏欲断,一树碧无情。 薄宦梗犹泛,故园芜已平。 烦君最相警,我亦举家清。 蝉-古诗文网拼音解读 běn yǐ gā ...

  阅读全文

 • 梦游天姥吟留别-古诗词大全

  梦游天姥吟留别-古诗词大全

  作者:李白      朝代:唐朝 海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求。 越人语天姥,云霞明灭或可睹。 天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。 天台四万八千丈,对此欲倒东南倾。 我欲因之梦吴越,一 ...

  阅读全文

 • 偈(选得幽居惬野情)

  偈(选得幽居惬野情)

  作者:李翱      朝代:唐朝 【偈】 选得幽居惬野情,终年无送亦无迎。有时直上孤峰顶,月下披云啸一声。 偈(选得幽居惬野情)拼音解读 【jì 】【偈】 xuǎn dé yōu ...

  阅读全文

 • 归雁(潇湘何事等闲回)

  归雁(潇湘何事等闲回)

  作者:钱起      朝代:唐朝 潇湘何事等闲回,水碧沙明两岸苔。 二十五弦弹夜月,不胜清怨却飞来。 归雁(潇湘何事等闲回)拼音解读 xiāo xiāng hé shì děng ...

  阅读全文

 • 过香积寺

  过香积寺

  作者:王维      朝代:唐朝 不知香积寺,数里入云峰。古木无人径,深山何处钟。泉听咽危石,日色冷青松。薄暮空潭曲,安禅制毒龙。 过香积寺拼音解读 bú zhī xiāng jī ...

  阅读全文

 • 楚江怀古(露气寒光集)

  楚江怀古(露气寒光集)

  作者:马戴      朝代:唐朝 【楚江怀古】 露气寒光集,微阳下楚丘。猿啼洞庭树,人在木兰舟。广泽生明月,苍山夹乱流。云中君不见,竟夕自悲秋。 楚江怀古(露气寒光集)拼音解读 【 ...

  阅读全文

 • 汉寿城春望(汉寿城边野草春)

  汉寿城春望(汉寿城边野草春)

  作者:刘禹锡      朝代:唐朝 汉寿城边野草春,荒祠古墓对荆榛。 田中牧竖烧刍狗,陌上行人看石麟。 华表半空经霹雳,碑文才见满埃尘。 不知何日东瀛变,此地还成要路津。 汉寿城春 ...

  阅读全文

 • 春怨(打起黄莺儿)

  春怨(打起黄莺儿)

  作者:金昌绪      朝代:唐朝 【春怨】 打起黄莺儿,莫教枝上啼。啼时惊妾梦,不得到辽西。 春怨(打起黄莺儿)拼音解读 【chūn yuàn 】 【春怨】 dǎ qǐ huán ...

  阅读全文

 • 怨情

  怨情

  作者:李白      朝代:唐朝 美人卷珠帘,深坐颦蛾眉。但见泪痕湿,不知心恨谁。 怨情拼音解读 měi rén juàn zhū lián ,shēn zuò pín é méi ...

  阅读全文

 • 秋晓行南谷经荒村

  秋晓行南谷经荒村

  作者:柳宗元      朝代:唐朝 杪秋霜露重,晨起行幽谷。黄叶覆溪桥,荒村唯古木。寒花疏寂历,幽泉微断续。机心久已忘,何事惊麋鹿? 秋晓行南谷经荒村拼音解读 miǎo qiū s ...

  阅读全文

 • 燕昭王(南登碣石馆)

  燕昭王(南登碣石馆)

  作者:陈子昂      朝代:唐朝 【燕昭王】 南登碣石馆,遥望黄金台。丘陵尽乔木,昭王安在哉?霸图今已矣,驱马复归来。 燕昭王(南登碣石馆)拼音解读 【yàn zhāo wáng ...

  阅读全文

 • 绝句漫兴九首·其九

  绝句漫兴九首·其九

  作者:杜甫      朝代:唐朝 眼见客愁愁不醒,无赖春色到江亭。 即遣花开深造次,便觉莺语太丁宁。 绝句漫兴九首·其九拼音解读 yǎn jiàn kè chóu chóu bú ...

  阅读全文

 • 自叙(酒瓮琴书伴病身)

  自叙(酒瓮琴书伴病身)

  作者:杜荀鹤      朝代:唐朝 酒瓮琴书伴病身,熟谙时事乐于贫。 宁为宇宙闲吟客,怕作乾坤窃禄人。 诗旨未能忘救物,世情奈值不容真。 平生肺腑无言处,白发吾唐一逸人。 自叙(酒 ...

  阅读全文

 • 蜀道难-古诗词大全

  蜀道难-古诗词大全

  作者:李白      朝代:唐朝 噫吁嚱,危乎高哉! 蜀道之难,难于上青天! 蚕丛及鱼凫,开国何茫然! 尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。 西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。 地崩山摧 ...

  阅读全文

 • 题兴化寺园亭

  题兴化寺园亭

  作者:贾岛      朝代:唐朝 破却千家作一池,不栽桃李种蔷薇。蔷薇花落秋风起,荆棘满亭君自知。 题兴化寺园亭拼音解读 pò què qiān jiā zuò yī chí ,破 ...

  阅读全文

 • 王浚墓下作(人间无阿童)

  王浚墓下作(人间无阿童)

  作者:李贺      朝代:唐朝 【王浚墓下作】 人间无阿童,犹唱水中龙。白草侵烟死,秋藜绕地红。古书平黑石,神剑断青铜。耕势鱼鳞起,坟科马鬣封。菊花垂湿露,棘径卧干蓬。松柏愁香涩 ...

  阅读全文

 • 代悲白头翁(洛阳城东桃李花)

  代悲白头翁(洛阳城东桃李花)

  作者:刘希夷      朝代:唐朝 【代悲白头翁】 洛阳城东桃李花,飞来飞去落谁家?洛阳女儿惜颜色,坐见落花长叹息。今年花落颜色改,明年花开复谁在?已见松柏摧为薪,更闻桑田变成海。 ...

  阅读全文

 • 寄外征衣

  寄外征衣

  作者:陈玉兰      朝代:唐朝 夫戌边关妾在吴,西风吹妾妾忧夫。 一行书信千行泪,寒到君边衣到无? 寄外征衣拼音解读 fū xū biān guān qiè zài wú ,x ...

  阅读全文

 • 恼公-古诗词大全

  恼公-古诗词大全

  作者:李贺      朝代:唐朝 宋玉愁空断,娇饶粉自红。歌声春草露,门掩杏花丛。  注口樱桃小,添眉桂叶浓。晓奁妆秀靥,夜帐减香筒。  钿镜飞孤鹊,江图画水葓 ...

  阅读全文

 • 天末怀李白

  天末怀李白

  作者:杜甫      朝代:唐朝 凉风起天末,君子意如何。鸿雁几时到,江湖秋水多。文章憎命达,魑魅喜人过。应共冤魂语,投诗赠汩罗。 天末怀李白拼音解读 liáng fēng qǐ ...

  阅读全文

 • 清平调·名花倾国两相欢

  清平调·名花倾国两相欢

  作者:李白      朝代:唐朝 名花倾国两相欢,常得君王带笑看。 解释春风无限恨,沉香亭北倚栏杆。  清平调·名花倾国两相欢拼音解读 míng huā qīng guó ...

  阅读全文

 • 西宫春怨

  西宫春怨

  作者:王昌龄      朝代:唐朝 西宫夜静百花香, 欲卷珠帘春恨长。斜抱云和深见月, 朦胧树色隐昭阳。 西宫春怨拼音解读 xī gōng yè jìng bǎi huā xiān ...

  阅读全文

 • 阁夜

  阁夜

  作者:杜甫      朝代:唐朝 岁暮阴阳催短景,天涯霜雪霁寒宵。五更鼓角声悲壮,三峡星河影动摇。野哭千家闻战伐,夷歌数处起渔樵。卧龙跃马终黄土,人事音书漫寂寥。 阁夜拼音解读 s ...

  阅读全文

 • 赠怀一上人(法师东南秀)

  赠怀一上人(法师东南秀)

  作者:崔颢      朝代:唐朝 【赠怀一上人】 法师东南秀,世实豪家子。削发十二年,诵经峨眉里。自此照群蒙,卓然为道雄。观生尽入妄,悟有皆成空。净体无众染,苦心归妙宗。一朝敕书至 ...

  阅读全文

 • 送别(寒更承夜永)

  送别(寒更承夜永)

  作者:骆宾王      朝代:唐朝 寒更承夜永,凉夕向秋澄。 离心何以赠,自有玉壶冰。 送别(寒更承夜永)拼音解读 hán gèng chéng yè yǒng ,liáng xī ...

  阅读全文

 • 征妇怨(九月匈奴杀边将)

  征妇怨(九月匈奴杀边将)

  作者:张籍      朝代:唐朝 【征妇怨】 九月匈奴杀边将,汉军全没辽水上。百里无人收白骨,家家城下招魂葬。妇人依倚子与夫,同居贫贱心亦舒。夫死战场子在腹,妾身虽存如昼烛。 征妇 ...

  阅读全文

 • 送张参明经举兼向泾州觐省

  送张参明经举兼向泾州觐省

  作者:孟浩然      朝代:唐朝 十五彩衣年,承欢慈母前。孝廉因岁贡,怀橘向秦川。 四座推文举,中郎许仲宣。泛舟江上别,谁不仰神仙。 送张参明经举兼向泾州觐省拼音解读 shí w ...

  阅读全文

 • 题中峰

  题中峰

  作者:费冠卿      朝代:唐朝 【题中峰】 中峰高拄泬寥天,上有茅庵与石泉。晴景猎人曾望见,青蓝色里一僧禅。 题中峰拼音解读 【tí zhōng fēng 】【题中峰】 zhō ...

  阅读全文

 • 梦江南(楼上寝)

  梦江南(楼上寝)

  作者:皇甫松      朝代:唐朝 【梦江南】 楼上寝,残月下帘旌。梦见秣陵惆怅事,桃花柳絮满江城。双髻坐吹笙。 梦江南(楼上寝)拼音解读 【mèng jiāng nán 】【梦江 ...

  阅读全文

 • 奉和圣制夏日游石淙山-古诗词大全

  奉和圣制夏日游石淙山-古诗词大全

  作者:狄仁杰      朝代:唐朝 宸晖降望金舆转,仙路峥嵘碧涧幽。 羽仗遥临鸾鹤驾,帷宫直坐凤麟洲。 飞泉洒液恒疑雨,密树含凉镇似秋。 老臣预陪悬圃宴,馀年方共赤松游。 奉和圣制 ...

  阅读全文

 • 马嵬坡(玄宗回马杨妃死)

  马嵬坡(玄宗回马杨妃死)

  作者:郑畋      朝代:唐朝 【马嵬坡】 玄宗回马杨妃死,云雨难忘日月新。终是圣明天子事,景阳宫井又何人。 马嵬坡(玄宗回马杨妃死)拼音解读 【mǎ wéi pō 】 【马嵬坡 ...

  阅读全文

 • 登乐游原

  登乐游原

  作者:杜牧      朝代:唐朝 长空澹澹孤鸟没,万古销沉向此中。看取汉家何事业,五陵无树起秋风。 登乐游原拼音解读 zhǎng kōng dàn dàn gū niǎo méi ...

  阅读全文

 • 游终南山

  游终南山

  作者:孟郊      朝代:唐朝 南山塞天地,日月石上生。高峰夜留景,深谷昼未明。山中人自正,路险心亦平。长风驱松柏,声拂万壑清。即此悔读书,朝朝近浮名。 游终南山拼音解读 nán ...

  阅读全文

 • 山寺题壁

  山寺题壁

  作者:羊士谔      朝代:唐朝 物外真何事,幽廊步不穷。一灯心法在,三世影堂空。 山果青苔上,寒蝉落叶中。归来还闭阁,棠树几秋风。 山寺题壁拼音解读 wù wài zhēn h ...

  阅读全文

 • 古风(羽檄如流星)

  古风(羽檄如流星)

  作者:李白      朝代:唐朝 羽檄如流星,虎符合专城。喧呼救边急,群鸟皆夜鸣。白日曜紫微,三公运权衡。天地皆得一,澹然四海清。借问此何为?答言楚征兵。渡泸及五月,将赴云南征。怯 ...

  阅读全文

 • 钱塘湖春行-古诗词大全

  钱塘湖春行-古诗词大全

  作者:白居易      朝代:唐朝 孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。 几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。 乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。 钱塘湖春 ...

  阅读全文

 • 九日登高

  九日登高

  作者:刘禹锡      朝代:唐朝 世路山河险,君门烟雾深。年年上高处,未省不伤心。 九日登高拼音解读 shì lù shān hé xiǎn ,jun1 mén yān wù s ...

  阅读全文

 • 得胜乐·夏

  得胜乐·夏

  作者:白朴      朝代:唐朝 酷暑天,葵榴发,喷鼻香十里荷花。兰舟斜缆垂扬下,只宜辅枕簟向凉亭披襟散发。 得胜乐·夏拼音解读 kù shǔ tiān ,kuí liú fā , ...

  阅读全文

 • 赠阙下裴舍人(二月黄鹂飞上林)

  赠阙下裴舍人(二月黄鹂飞上林)

  作者:钱起      朝代:唐朝 【赠阙下裴舍人】 二月黄鹂飞上林,春城紫禁晓阴阴。长乐钟声花外尽,龙池柳色雨中深。阳和不散穷途恨,霄汉长怀捧日心。献赋十年犹未遇,羞将白发对华簪。 ...

  阅读全文

 • 溪兴(山雨溪风卷钓丝)

  溪兴(山雨溪风卷钓丝)

  作者:杜荀鹤      朝代:唐朝 【溪兴】 山雨溪风卷钓丝,瓦瓯篷底独斟时。醉来睡着无人唤,流到前溪也不知。 溪兴(山雨溪风卷钓丝)拼音解读 【xī xìng 】 【溪兴】 sh ...

  阅读全文

 • 溪居即事

  溪居即事

  作者:崔道融      朝代:唐朝 篱外谁家不系船,春风吹入钓鱼湾。 小童疑是有村客,急向柴门去却关。 溪居即事拼音解读 lí wài shuí jiā bú xì chuán , ...

  阅读全文

 • 白菊三首

  白菊三首

  作者:司空图      朝代:唐朝 人间万恨已难平,栽得垂杨更系情。 犹喜闰前霜未下,菊边依旧舞身轻。 莫惜西风又起来,犹能婀娜傍池台。 不辞暂被霜寒挫,舞袖招香即却回。 为报繁霜 ...

  阅读全文

 • 齐安郡后池绝句

  齐安郡后池绝句

  作者:杜牧      朝代:唐朝 菱透浮萍绿锦池,夏莺千啭弄蔷薇。尽日无人看微雨,鸳鸯相对浴红衣。 齐安郡后池绝句拼音解读 líng tòu fú píng lǜ jǐn chí ...

  阅读全文

 • 莲叶

  莲叶

  作者:郑谷      朝代:唐朝 移舟水溅差差绿,倚槛风摆柄柄香。(风摆 一作:风摇) 多谢浣纱人未折,雨中留得盖鸳鸯。 莲叶拼音解读 yí zhōu shuǐ jiàn chà ...

  阅读全文

 • 将进酒(琉璃钟)

  将进酒(琉璃钟)

  作者:李贺      朝代:唐朝 【将进酒】 琉璃钟,琥珀浓,小槽酒滴真珠红。烹龙炮凤玉脂泣,罗帏绣幕围香风。吹龙笛,击鼍鼓;皓齿歌,细腰舞。况是青春日将暮,桃花乱落如红雨。劝君终 ...

  阅读全文

 • 水调歌(平沙落日大荒西)

  水调歌(平沙落日大荒西)

  作者:唐无名氏      朝代:唐朝 【水调歌】 平沙落日大荒西,陇上明星高复低。孤山几处看烽火,壮士连营候鼓鼙。 水调歌(平沙落日大荒西)拼音解读 【shuǐ diào gē 】 ...

  阅读全文

 • 夜坐吟(冬夜夜寒觉夜长)

  夜坐吟(冬夜夜寒觉夜长)

  作者:李白      朝代:唐朝 冬夜夜寒觉夜长,沉吟久坐坐北堂。 冰合井泉月入闺,金缸青凝照悲啼。 金缸灭,啼转多。掩妾泪,听君歌。 歌有声,妾有情。情声合,两无违。 一语不入意 ...

  阅读全文

 • 望雪

  望雪

  作者:李世民      朝代:唐朝 冻云宵遍岭,素雪晓凝华。入牖千重碎,迎风一半斜。 不妆空散粉,无树独飘花。萦空惭夕照,破彩谢晨霞。 望雪拼音解读 dòng yún xiāo b ...

  阅读全文

 • 采桑子

  采桑子

  作者:李煜      朝代:唐朝 辘轳金井梧桐晚,几树惊秋。昼雨新愁,百尺虾须在玉钩。 琼窗春断双蛾皱,回首边头。欲寄鳞游,九曲寒波不溯流。 采桑子拼音解读 lù lú jīn j ...

  阅读全文

 • 送上人(孤云将野鹤)

  送上人(孤云将野鹤)

  作者:刘长卿      朝代:唐朝 【送上人】 孤云将野鹤,岂向人间住。莫买沃洲山,时人已知处。 送上人(孤云将野鹤)拼音解读 【sòng shàng rén 】 【送上人】 gū ...

  阅读全文