分类:司空图

 • 涔阳渡

  涔阳渡

  作者:司空图      朝代:唐代 楚田人立带残晖,驿迥村幽客路微。 两岸芦花正萧飒,渚烟深处白牛归。 涔阳渡拼音解读 chǔ tián rén lì dài cán huī ,y ...

  阅读全文

 • 红茶花

  红茶花

  作者:司空图      朝代:唐代 景物诗人见即夸,岂怜高韵说红茶。 牡丹枉用三春力,开得方知不是花。 红茶花拼音解读 jǐng wù shī rén jiàn jí kuā ,q ...

  阅读全文

 • 诗品二十四则。旷达

  诗品二十四则。旷达

  作者:司空图      朝代:唐代 生者百岁,相去几何?欢乐苦短,忧愁实多。 何如尊酒,日往烟萝。花覆茆檐,疏雨相过。 倒酒既尽,杖藜行过。孰不有古,南山峨峨。 诗品二十四则。旷达 ...

  阅读全文

 • 移桃栽

  移桃栽

  作者:司空图      朝代:唐代 独临官路易伤摧,从遣春风恣意开。 禅客笑移山上看,流莺直到槛前来。 移桃栽拼音解读 dú lín guān lù yì shāng cuī ,c ...

  阅读全文

 • 暮春对柳二首

  暮春对柳二首

  作者:司空图      朝代:唐代 萦愁惹恨奈杨花,闭户垂帘亦满家。 恼得闲人作酒病,刚须又扑越溪茶。 洞中犹说看桃花,轻絮狂飞自俗家。 正是阶前开远信,小娥旋拂碾新茶。 暮春对柳 ...

  阅读全文

 • 诗品二十四则·含蓄

  诗品二十四则·含蓄

  作者:司空图      朝代:唐代 不著一字,尽得风流。语不涉难,已不堪忧。是有真宰,与之沈浮。如渌满酒,花时返秋。悠悠空尘,忽忽海沤。浅深聚散,万取一收。 诗品二十四则·含蓄拼音 ...

  阅读全文

 • 与都统参谋书有感

  与都统参谋书有感

  作者:司空图      朝代:唐代 惊鸾迸鹭尽归林,弱羽低垂分独沈。 带病深山犹草檄,昭陵应识老臣心。 与都统参谋书有感拼音解读 jīng luán bèng lù jìn guī ...

  阅读全文

 • 白菊三首

  白菊三首

  作者:司空图      朝代:唐朝 人间万恨已难平,栽得垂杨更系情。 犹喜闰前霜未下,菊边依旧舞身轻。 莫惜西风又起来,犹能婀娜傍池台。 不辞暂被霜寒挫,舞袖招香即却回。 为报繁霜 ...

  阅读全文

 • 僧舍贻友

  僧舍贻友

  作者:司空图      朝代:唐代 笑破人间事,吾徒莫自欺。解吟僧亦俗,爱舞鹤终卑。 竹上题幽梦,溪边约敌棋。旧山归有阻,不是故迟迟。 僧舍贻友拼音解读 xiào pò rén j ...

  阅读全文

 • 寓笔

  寓笔

  作者:司空图      朝代:唐代 年年镊鬓到花飘,依旧花繁鬓易凋。 撩乱一场人更恨,春风谁道胜轻飙。 寓笔拼音解读 nián nián niè bìn dào huā piāo ...

  阅读全文

 • 重阳阻雨

  重阳阻雨

  作者:司空图      朝代:唐代 重阳阻雨独衔杯,移得山家菊未开。 犹胜登高闲望断,孤烟残照马嘶回。 重阳阻雨拼音解读 zhòng yáng zǔ yǔ dú xián bēi ...

  阅读全文

 • 永夜

  永夜

  作者:司空图      朝代:唐代 永夜疑无日,危时只赖山。旷怀休戚外,孤迹是非间。 永夜拼音解读 yǒng yè yí wú rì ,wēi shí zhī lài shān 。 ...

  阅读全文

 • 赠日东鉴禅师

  赠日东鉴禅师

  作者:司空图      朝代:唐代 故国无心度海潮,老禅方丈倚中条。 夜深雨绝松堂静,一点飞萤照寂寥。 赠日东鉴禅师拼音解读 gù guó wú xīn dù hǎi cháo , ...

  阅读全文

 • 寄永嘉崔道融

  寄永嘉崔道融

  作者:司空图      朝代:唐代 旅寓虽难定,乘闲是胜游。碧云萧寺霁,红树谢村秋。 戍鼓和潮暗,船灯照岛幽。诗家多滞此,风景似相留。 寄永嘉崔道融拼音解读 lǚ yù suī n ...

  阅读全文

 • 赠步寄李员外

  赠步寄李员外

  作者:司空图      朝代:唐代 危桥转溪路,经雨石丛荒。幽瀑下仙果,孤巢悬夕阳。 病辞青琐秘,心在紫芝房。更喜谐招隐,诗家有望郎。 赠步寄李员外拼音解读 wēi qiáo zh ...

  阅读全文

 • 杂题

  杂题

  作者:司空图      朝代:唐代 孤枕闻莺起,幽怀独悄然。地融春力润,花泛晓光鲜。 杂题拼音解读 gū zhěn wén yīng qǐ ,yōu huái dú qiāo rá ...

  阅读全文

 • 王官二首

  王官二首

  作者:司空图      朝代:唐代 风荷似醉和花舞,沙鸟无情伴客闲。 总是此中皆有恨,更堪微雨半遮山。 荷塘烟罩小斋虚,景物皆宜入画图。 尽日无人只高卧,一双白鸟隔纱厨。 王官二首 ...

  阅读全文

 • 丁巳重阳

  丁巳重阳

  作者:司空图      朝代:唐代 重阳未到已登临,探得黄花且独斟。客舍喜逢连日雨, 家山似响隔河砧。乱来已失耕桑计,病后休论济活心。 自贺逢时能自弃,归鞭唯拍马鞯吟。 丁巳重阳拼 ...

  阅读全文

 • 闲步

  闲步

  作者:司空图      朝代:唐代 几处白烟断,一川红树时。坏桥侵辙水,残照背村碑。 闲步拼音解读 jǐ chù bái yān duàn ,yī chuān hóng shù s ...

  阅读全文

 • 牛头寺

  牛头寺

  作者:司空图      朝代:唐代 终南最佳处,禅诵出青霄。群木澄幽寂,疏烟泛泬寥。 牛头寺拼音解读 zhōng nán zuì jiā chù ,chán sòng chū qī ...

  阅读全文

 • 诗品二十四则。沈著

  诗品二十四则。沈著

  作者:司空图      朝代:唐代 绿杉野屋,落日气清。脱巾独步,时闻鸟声。 鸿雁不来,之子远行。所思不远,若为平生。 海风碧云,夜渚月明。如有佳语,大河前横。 诗品二十四则。沈著 ...

  阅读全文

 • 重阳山居

  重阳山居

  作者:司空图      朝代:唐代 诗人自古恨难穷,暮节登临且喜同。四望交亲兵乱后, 一川风物笛声中。菊残深处回幽蝶,陂动晴光下早鸿。 明日更期来此醉,不堪寂寞对衰翁。 重阳山居拼 ...

  阅读全文

 • 春山

  春山

  作者:司空图      朝代:唐代 可是武陵溪,春芳著路迷。花明催曙早,云腻惹空低。 春山拼音解读 kě shì wǔ líng xī ,chūn fāng zhe lù mí 。 ...

  阅读全文

 • 避乱

  避乱

  作者:司空图      朝代:唐代 离乱身偶在,窜迹任浮沉。虎暴荒居迥,萤孤黑夜深。 避乱拼音解读 lí luàn shēn ǒu zài ,cuàn jì rèn fú chén ...

  阅读全文

 • 诗品二十四则。悲慨

  诗品二十四则。悲慨

  作者:司空图      朝代:唐代 大风卷水,林木为摧。意苦若死,招憩不来。 百岁如流,富贵冷灰。大道日往,若为雄才。 壮士拂剑,浩然弥哀。萧萧落叶,漏雨苍苔。 诗品二十四则。悲慨 ...

  阅读全文

 • 五十

  五十

  作者:司空图      朝代:唐代 闲身事少只题诗,五十今来觉陡衰。清秩偶叨非养望, 丹方频试更堪疑。髭须强染三分折,弦管遥听一半悲。 漉酒有巾无黍酿,负他黄菊满东篱。 五十拼音解 ...

  阅读全文

 • 浪淘沙

  浪淘沙

  作者:司空图      朝代:唐代 不必长漂玉洞花,曲中偏爱浪淘沙。 黄河却胜天河水,万里萦纡入汉家。 浪淘沙拼音解读 bú bì zhǎng piāo yù dòng huā , ...

  阅读全文

 • 寄王赞学

  寄王赞学

  作者:司空图      朝代:唐代 黄卷不关兼济业,青山自保老闲身。 一行万里纤尘静,可要张仪更入秦。 寄王赞学拼音解读 huáng juàn bú guān jiān jì yè ...

  阅读全文

 • 新岁对写真

  新岁对写真

  作者:司空图      朝代:唐代 得见明时下寿身,须甘岁酒更移巡。生情暗结千重恨, 寒势常欺一半春。文武轻销丹灶火,市朝偏贵黑头人。 自伤衰飒慵开镜,拟与儿童别写真。 新岁对写真 ...

  阅读全文

 • 纶阁有感

  纶阁有感

  作者:司空图      朝代:唐代 风涛曾阻化鳞来,谁料蓬瀛路却开。 欲去迟迟还自笑,狂才应不是仙才。 纶阁有感拼音解读 fēng tāo céng zǔ huà lín lái ...

  阅读全文

 • 狂题二首

  狂题二首

  作者:司空图      朝代:唐代 草堂旧隐犹招我,烟阁英才不见君。 惆怅故山归未得,酒狂叫断暮天云。 须知世乱身难保,莫喜天晴菊并开。 长短此身长是客,黄花更助白头催。 狂题二首 ...

  阅读全文

 • 寄郑仁规

  寄郑仁规

  作者:司空图      朝代:唐代 清才郑小戎,标的贵游中。万里云无侣,三山鹤不笼。 香和丹地暖,晚着彩衣风。荣路期经济,唯应在至公。 寄郑仁规拼音解读 qīng cái zhèn ...

  阅读全文

 • 漫题

  漫题

  作者:司空图      朝代:唐代 经乱年年厌别离,歌声喜似太平时。 词臣更有中兴颂,磨取莲峰便作碑。 漫题拼音解读 jīng luàn nián nián yàn bié lí ...

  阅读全文

 • 石楠

  石楠

  作者:司空图      朝代:唐代 客处偷闲未是闲,石楠虽好懒频攀。 如何风叶西归路,吹断寒云见故山。 石楠拼音解读 kè chù tōu xián wèi shì xián ,s ...

  阅读全文

 • 山鹊

  山鹊

  作者:司空图      朝代:唐代 多惊本为好毛衣,只赖人怜始却归。 众鸟自知颜色减,妒他偏向眼前飞。 山鹊拼音解读 duō jīng běn wéi hǎo máo yī ,zh ...

  阅读全文

 • 长亭

  长亭

  作者:司空图      朝代:唐代 梅雨和乡泪,终年共酒衣。殷勤华表鹤,羡尔亦曾归。 长亭拼音解读 méi yǔ hé xiāng lèi ,zhōng nián gòng jiǔ ...

  阅读全文

 • 剑器

  剑器

  作者:司空图      朝代:唐代 楼下公孙昔擅场,空教女子爱军装。 潼关一败吴儿喜,簇马骊山看御汤。 剑器拼音解读 lóu xià gōng sūn xī shàn chǎng ...

  阅读全文

 • 效陈拾遗子昂

  效陈拾遗子昂

  作者:司空图      朝代:唐代 丑妇竞簪花,花多映愈丑。邻女恃其姿,掇之不盈手。 量已苟自私,招损乃谁咎。宠禄既非安,于吾竟何有。 效陈拾遗子昂拼音解读 chǒu fù jìn ...

  阅读全文

 • 河上二首

  河上二首

  作者:司空图      朝代:唐代 惨惨日将暮,驱羸独到庄。沙痕傍墟落,风色入牛羊。 新霁田园处,夕阳禾黍明。沙村平见水,深巷有鸥声。 河上二首拼音解读 cǎn cǎn rì ji ...

  阅读全文

 • 漫书

  漫书

  作者:司空图      朝代:唐代 乐退安贫知是分,成家报国亦何惭。 到还僧院心期在,瑟瑟澄鲜百丈潭。 漫书拼音解读 lè tuì ān pín zhī shì fèn ,chén ...

  阅读全文

 • 少仪

  少仪

  作者:司空图      朝代:唐代 昨日登班缀柏台,更惭起草属微才。 锦窠不是寻常锦,兼向丘迟夺得来。 少仪拼音解读 zuó rì dēng bān zhuì bǎi tái ,g ...

  阅读全文

 • 杂题二首

  杂题二首

  作者:司空图      朝代:唐代 先知左袒始同行,须待龙楼羽翼成。 若使只凭三杰力,犹应汉鼎一毫轻。 鱼在枯池鸟在林,四时无奈雪霜侵。 若教激劝由真宰,亦奖青松径寸心。 杂题二首 ...

  阅读全文

 • 长安赠王注

  长安赠王注

  作者:司空图      朝代:唐代 正下搜贤诏,多君独避名。客来当意惬,花发遇歌成。 乐地留高趣,权门让后生。东方御闲驷,园外好同行。 长安赠王注拼音解读 zhèng xià sō ...

  阅读全文

 • 白菊杂书四首

  白菊杂书四首

  作者:司空图      朝代:唐代 黄昏寒立更披襟,露浥清香悦道心。 却笑谁家扃绣户,正薰龙麝暖鸳衾。 四面云屏一带天,是非断得自翛然。 此生只是偿诗债,白菊开时最不眠。 狂才不足 ...

  阅读全文

 • 武陵路

  武陵路

  作者:司空图      朝代:唐代 橘岸舟间罾网挂,茶坡日暖鹧鸪啼。 女郎指点行人笑,知向花间路已迷。 武陵路拼音解读 jú àn zhōu jiān zēng wǎng guà ...

  阅读全文

 • 诗品二十四则。洗炼

  诗品二十四则。洗炼

  作者:司空图      朝代:唐代 犹矿出金,如铅出银。超心炼冶,绝爱缁磷。 空潭泻春,古镜照神。体素储洁,乘月返真。 载瞻星辰,载歌幽人。流水今日,明月前身。 诗品二十四则。洗炼 ...

  阅读全文

 • 秋燕

  秋燕

  作者:司空图      朝代:唐代 从扑香尘拂面飞,怜渠只为解相依。 经冬好近深炉暖,何必千岩万水归。 秋燕拼音解读 cóng pū xiāng chén fú miàn fēi ...

  阅读全文

 • 偶诗五首

  偶诗五首

  作者:司空图      朝代:唐代 闲韵虽高不衒才,偶抛猿鸟乍归来。 夕阳照个新红叶,似要题诗落砚台。 芙蓉骚客空留怨,芍药诗家只寄情。 谁似天才李山甫,牡丹属思亦纵横。 贤豪出处 ...

  阅读全文

 • 携仙箓九首

  携仙箓九首

  作者:司空图      朝代:唐代 岳北秋空渭北川,晴云渐薄薄如烟。 坐来还见微风起,吹散残阳一片蝉。 一半晴空一半云,远笼仙掌日初曛。 洞天有路不知处,绝顶异香难更闻。 决事还须 ...

  阅读全文

 • 南北史感遇十首

  南北史感遇十首

  作者:司空图      朝代:唐代 雨淋麟阁名臣画,雪卧龙庭猛将碑。 不用黄金铸侯印,尽输公子买蛾眉。 汉世频封万户侯,云台空峻谢风流。 江南不有名儒相,齿冷中原笑未休。 天风斡海 ...

  阅读全文