欢迎光临
我们一直在努力

寓言

作者:孟郊      朝代:唐代

谁言碧山曲,不废青松直。谁言浊水泥,不污明月色。
我有松月心,俗骋风霜力。贞明既如此,摧折安可得。

寓言拼音解读

shuí yán bì shān qǔ ,bú fèi qīng sōng zhí 。shuí yán zhuó shuǐ ní ,bú wū míng yuè sè 。 谁言碧山曲,不废青松直。谁言浊水泥,不污明月色。
wǒ yǒu sōng yuè xīn ,sú chěng fēng shuāng lì 。zhēn míng jì rú cǐ ,cuī shé ān kě dé 。 我有松月心,俗骋风霜力。贞明既如此,摧折安可得。

寓言翻译

寓言注释

寓言赏析

寓言相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐