欢迎光临
我们一直在努力

惆怅吟

作者:张泌      朝代:唐代

秋风丹叶动荒城,惨澹云遮日半明。
昼梦却因惆怅得,晚愁多为别离生。
江淹彩笔空留恨,壮叟玄谭未及情。
千古怨魂销不得,一江寒浪若为平。

惆怅吟拼音解读

qiū fēng dān yè dòng huāng chéng ,cǎn dàn yún zhē rì bàn míng 。秋风丹叶动荒城,惨澹云遮日半明。
zhòu mèng què yīn chóu chàng dé ,wǎn chóu duō wéi bié lí shēng 。昼梦却因惆怅得,晚愁多为别离生。
jiāng yān cǎi bǐ kōng liú hèn ,zhuàng sǒu xuán tán wèi jí qíng 。江淹彩笔空留恨,壮叟玄谭未及情。
qiān gǔ yuàn hún xiāo bú dé ,yī jiāng hán làng ruò wéi píng 。千古怨魂销不得,一江寒浪若为平。

惆怅吟翻译

惆怅吟注释

惆怅吟赏析

惆怅吟相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐