欢迎光临
我们一直在努力

怀友

作者:张籍      朝代:唐代

人生有行役,谁能如草木。别离感中怀,乃为我桎梏。
百年受命短,光景良不足。念我别离者,愿怀日月促。
平地施道路,车马往不复。空知为良田,秋望禾黍熟。
端居无俦侣,日夜祷耳目。立身难自觉,常恐忧与辱。
穷贱无闲暇,疾痛多嗜欲。我思携手人,逍遥任心腹。

怀友拼音解读

rén shēng yǒu háng yì ,shuí néng rú cǎo mù 。bié lí gǎn zhōng huái ,nǎi wéi wǒ zhì gù 。 人生有行役,谁能如草木。别离感中怀,乃为我桎梏。
bǎi nián shòu mìng duǎn ,guāng jǐng liáng bú zú 。niàn wǒ bié lí zhě ,yuàn huái rì yuè cù 。 百年受命短,光景良不足。念我别离者,愿怀日月促。
píng dì shī dào lù ,chē mǎ wǎng bú fù 。kōng zhī wéi liáng tián ,qiū wàng hé shǔ shú 。 平地施道路,车马往不复。空知为良田,秋望禾黍熟。
duān jū wú chóu lǚ ,rì yè dǎo ěr mù 。lì shēn nán zì jiào ,cháng kǒng yōu yǔ rǔ 。 端居无俦侣,日夜祷耳目。立身难自觉,常恐忧与辱。
qióng jiàn wú xián xiá ,jí tòng duō shì yù 。wǒ sī xié shǒu rén ,xiāo yáo rèn xīn fù 。 穷贱无闲暇,疾痛多嗜欲。我思携手人,逍遥任心腹。

怀友翻译

怀友注释

怀友赏析

怀友相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐