欢迎光临
我们一直在努力

留客住(林钟商)

作者:柳永      朝代:宋代

偶登眺。凭小阑、艳阳时节,乍晴天气,是处闲花芳草。遥山万叠云散,涨海千里,潮平波浩渺。烟村院落,是谁家绿树,数声啼鸟。
旋情悄。远信沈沈,离魂杳杳。对景伤怀,度日无言谁表。惆怅旧欢何处,后约难凭,看看春又老。盈盈泪眼,望仙乡,隐隐断霞残照。

留客住(林钟商)拼音解读

ǒu dēng tiào 。píng xiǎo lán 、yàn yáng shí jiē ,zhà qíng tiān qì ,shì chù xián huā fāng cǎo 。yáo shān wàn dié yún sàn ,zhǎng hǎi qiān lǐ ,cháo píng bō hào miǎo 。yān cūn yuàn luò ,shì shuí jiā lǜ shù ,shù shēng tí niǎo 。
xuán qíng qiāo 。yuǎn xìn shěn shěn ,lí hún yǎo yǎo 。duì jǐng shāng huái ,dù rì wú yán shuí biǎo 。chóu chàng jiù huān hé chù ,hòu yuē nán píng ,kàn kàn chūn yòu lǎo 。yíng yíng lèi yǎn ,wàng xiān xiāng ,yǐn yǐn duàn xiá cán zhào 。
偶登眺。凭小阑、艳阳时节,乍晴天气,是处闲花芳草。遥山万叠云散,涨海千里,潮平波浩渺。烟村院落,是谁家绿树,数声啼鸟。
旋情悄。远信沈沈,离魂杳杳。对景伤怀,度日无言谁表。惆怅旧欢何处,后约难凭,看看春又老。盈盈泪眼,望仙乡,隐隐断霞残照。

留客住(林钟商)翻译

留客住(林钟商)注释

留客住(林钟商)赏析

留客住(林钟商)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐