欢迎光临
我们一直在努力

山坡羊·未央怀古

作者:张养浩      朝代:元朝

三杰当日,俱曾此地,殷勤纳谏论兴废。见遗基,怎不伤悲!山河犹带英雄气,试上最高处闲坐地。东,也在图画里;西,也在图画里。

山坡羊·未央怀古拼音解读

sān jié dāng rì ,jù céng cǐ dì ,yīn qín nà jiàn lùn xìng fèi 。jiàn yí jī ,zěn bú shāng bēi !shān hé yóu dài yīng xióng qì ,shì shàng zuì gāo chù xián zuò dì 。dōng ,yě zài tú huà lǐ ;xī ,yě zài tú huà lǐ 。三杰当日,俱曾此地,殷勤纳谏论兴废。见遗基,怎不伤悲!山河犹带英雄气,试上最高处闲坐地。东,也在图画里;西,也在图画里。

山坡羊·未央怀古翻译

山坡羊·未央怀古注释

山坡羊·未央怀古赏析

山坡羊·未央怀古相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐