送张郎中还蜀歌

作者:卢纶      朝代:唐代

秦家御史汉家郎,亲专两印征殊方。功成走马朝天子,
伏槛论边若流水。晓离仙署趋紫微,夜接高儒读青史。
泸南五将望君还,愿以天书示百蛮。曲栈重江初过雨,
前旌后骑不同山。迎车拜舞多耆老,旧卒新营遍青草。
塞口云生火候迟,烟中鹤唳军行早。黄花川下水交横,
远映孤霞蜀国晴。邛竹笋长椒瘴起,荔枝花发杜鹃鸣。
回首岷峨半天黑,传觞接膝何由得。空令豪士仰威名,
无复贫交恃颜色。垂杨不动雨纷纷,锦帐胡瓶争送君。
须臾醉起箫笳发,空见红旌入白云。

送张郎中还蜀歌拼音解读

qín jiā yù shǐ hàn jiā láng ,qīn zhuān liǎng yìn zhēng shū fāng 。gōng chéng zǒu mǎ cháo tiān zǐ , 秦家御史汉家郎,亲专两印征殊方。功成走马朝天子,
fú kǎn lùn biān ruò liú shuǐ 。xiǎo lí xiān shǔ qū zǐ wēi ,yè jiē gāo rú dú qīng shǐ 。 伏槛论边若流水。晓离仙署趋紫微,夜接高儒读青史。
lú nán wǔ jiāng wàng jun1 hái ,yuàn yǐ tiān shū shì bǎi mán 。qǔ zhàn zhòng jiāng chū guò yǔ , 泸南五将望君还,愿以天书示百蛮。曲栈重江初过雨,
qián jīng hòu qí bú tóng shān 。yíng chē bài wǔ duō qí lǎo ,jiù zú xīn yíng biàn qīng cǎo 。 前旌后骑不同山。迎车拜舞多耆老,旧卒新营遍青草。
sāi kǒu yún shēng huǒ hòu chí ,yān zhōng hè lì jun1 háng zǎo 。huáng huā chuān xià shuǐ jiāo héng , 塞口云生火候迟,烟中鹤唳军行早。黄花川下水交横,
yuǎn yìng gū xiá shǔ guó qíng 。qióng zhú sǔn zhǎng jiāo zhàng qǐ ,lì zhī huā fā dù juān míng 。 远映孤霞蜀国晴。邛竹笋长椒瘴起,荔枝花发杜鹃鸣。
huí shǒu mín é bàn tiān hēi ,chuán shāng jiē xī hé yóu dé 。kōng lìng háo shì yǎng wēi míng , 回首岷峨半天黑,传觞接膝何由得。空令豪士仰威名,
wú fù pín jiāo shì yán sè 。chuí yáng bú dòng yǔ fēn fēn ,jǐn zhàng hú píng zhēng sòng jun1 。 无复贫交恃颜色。垂杨不动雨纷纷,锦帐胡瓶争送君。
xū yú zuì qǐ xiāo jiā fā ,kōng jiàn hóng jīng rù bái yún 。 须臾醉起箫笳发,空见红旌入白云。

送张郎中还蜀歌翻译

送张郎中还蜀歌注释

送张郎中还蜀歌赏析

送张郎中还蜀歌相关翻译

写翻译

相关赏析

写赏析