欢迎光临
我们一直在努力

凄凉犯·重台水仙

作者:吴文英      朝代:宋代

空江浪阔。清尘凝、层层刻碎冰叶。水边照影,华裾曳翠,露搔泪湿。湘烟暮合。□尘袜、凌波半涉。怕临风、□欺瘦骨,护冷素衣叠。
樊姊玉奴恨,小钿疏唇,洗妆轻怯。汜人最苦,纷痕深、几重愁靥。花隘香浓,猛熏透、霜绡细摺。倚瑶台,十二金钱晕半掐。

凄凉犯·重台水仙拼音解读

kōng jiāng làng kuò 。qīng chén níng 、céng céng kè suì bīng yè 。shuǐ biān zhào yǐng ,huá jū yè cuì ,lù sāo lèi shī 。xiāng yān mù hé 。□chén wà 、líng bō bàn shè 。pà lín fēng 、□qī shòu gǔ ,hù lěng sù yī dié 。空江浪阔。清尘凝、层层刻碎冰叶。水边照影,华裾曳翠,露搔泪湿。湘烟暮合。□尘袜、凌波半涉。怕临风、□欺瘦骨,护冷素衣叠。
fán zǐ yù nú hèn ,xiǎo diàn shū chún ,xǐ zhuāng qīng qiè 。sì rén zuì kǔ ,fēn hén shēn 、jǐ zhòng chóu yè 。huā ài xiāng nóng ,měng xūn tòu 、shuāng xiāo xì zhé 。yǐ yáo tái ,shí èr jīn qián yūn bàn qiā 。樊姊玉奴恨,小钿疏唇,洗妆轻怯。汜人最苦,纷痕深、几重愁靥。花隘香浓,猛熏透、霜绡细摺。倚瑶台,十二金钱晕半掐。

凄凉犯·重台水仙翻译

凄凉犯·重台水仙注释

凄凉犯·重台水仙赏析

凄凉犯·重台水仙相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐