欢迎光临
我们一直在努力

经荒驿

作者:张蠙      朝代:唐代

古驿成幽境,云萝隔四邻。夜灯移宿鸟,秋雨禁行人。
废巷荆丛合,荒庭虎迹新。昔年经此地,终日是红尘。

经荒驿拼音解读

gǔ yì chéng yōu jìng ,yún luó gé sì lín 。yè dēng yí xiǔ niǎo ,qiū yǔ jìn háng rén 。 古驿成幽境,云萝隔四邻。夜灯移宿鸟,秋雨禁行人。
fèi xiàng jīng cóng hé ,huāng tíng hǔ jì xīn 。xī nián jīng cǐ dì ,zhōng rì shì hóng chén 。 废巷荆丛合,荒庭虎迹新。昔年经此地,终日是红尘。

经荒驿翻译

经荒驿注释

经荒驿赏析

经荒驿相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐