欢迎光临
我们一直在努力

祝英台(燕莺语)

作者:韩淲      朝代:宋代

海棠开,春已半,桃李又如许。一朵梨花,院落阑干雨。不禁中酒情怀,爱间懊恼,都忘却、旧题诗处。
燕莺语。溪岸点点飞绵,杨柳无重数。带得愁来,莫恁空休去。断肠芳草天涯,行云荏苒,和好梦、有谁分付。

祝英台(燕莺语)拼音解读

hǎi táng kāi ,chūn yǐ bàn ,táo lǐ yòu rú xǔ 。yī duǒ lí huā ,yuàn luò lán gàn yǔ 。bú jìn zhōng jiǔ qíng huái ,ài jiān ào nǎo ,dōu wàng què 、jiù tí shī chù 。
yàn yīng yǔ 。xī àn diǎn diǎn fēi mián ,yáng liǔ wú zhòng shù 。dài dé chóu lái ,mò nín kōng xiū qù 。duàn cháng fāng cǎo tiān yá ,háng yún rěn rǎn ,hé hǎo mèng 、yǒu shuí fèn fù 。
海棠开,春已半,桃李又如许。一朵梨花,院落阑干雨。不禁中酒情怀,爱间懊恼,都忘却、旧题诗处。
燕莺语。溪岸点点飞绵,杨柳无重数。带得愁来,莫恁空休去。断肠芳草天涯,行云荏苒,和好梦、有谁分付。

祝英台(燕莺语)翻译

祝英台(燕莺语)注释

祝英台(燕莺语)赏析

祝英台(燕莺语)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐