欢迎光临
我们一直在努力

九嶷山(山在萍乡,上有九嶷仙观)

作者:刘望      朝代:唐代

鼎湖冠剑有遗踪,晋汉真人羽化同。九转药成丹灶冷,
五车云去玉堂空。仙家日月蓬壶里,尘世烟花梦寐中。
徒有旧山流水畔,老松枝叶苦吟风。

九嶷山(山在萍乡,上有九嶷仙观)拼音解读

dǐng hú guàn jiàn yǒu yí zōng ,jìn hàn zhēn rén yǔ huà tóng 。jiǔ zhuǎn yào chéng dān zào lěng , 鼎湖冠剑有遗踪,晋汉真人羽化同。九转药成丹灶冷,
wǔ chē yún qù yù táng kōng 。xiān jiā rì yuè péng hú lǐ ,chén shì yān huā mèng mèi zhōng 。 五车云去玉堂空。仙家日月蓬壶里,尘世烟花梦寐中。
tú yǒu jiù shān liú shuǐ pàn ,lǎo sōng zhī yè kǔ yín fēng 。 徒有旧山流水畔,老松枝叶苦吟风。

九嶷山(山在萍乡,上有九嶷仙观)翻译

九嶷山(山在萍乡,上有九嶷仙观)注释

九嶷山(山在萍乡,上有九嶷仙观)赏析

九嶷山(山在萍乡,上有九嶷仙观)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐