欢迎光临
我们一直在努力

词笑令(⑦莺莺)

作者:秦观      朝代:宋代

诗曰:崔家有女名莺莺。未识春光先有情。河桥兵乱依萧寺,红愁绿惨见张生。张生一见春情重。明月拂墙花树动。夜半红娘拥抱来,脉脉惊魂若春梦。
春梦。神仙洞。冉冉拂墙花树动。西厢待月知谁共。更觉玉人情重。红娘深夜行云送。困亸钗横金凤。

词笑令(⑦莺莺)拼音解读

shī yuē :cuī jiā yǒu nǚ míng yīng yīng 。wèi shí chūn guāng xiān yǒu qíng 。hé qiáo bīng luàn yī xiāo sì ,hóng chóu lǜ cǎn jiàn zhāng shēng 。zhāng shēng yī jiàn chūn qíng zhòng 。míng yuè fú qiáng huā shù dòng 。yè bàn hóng niáng yōng bào lái ,mò mò jīng hún ruò chūn mèng 。
chūn mèng 。shén xiān dòng 。rǎn rǎn fú qiáng huā shù dòng 。xī xiāng dài yuè zhī shuí gòng 。gèng jiào yù rén qíng zhòng 。hóng niáng shēn yè háng yún sòng 。kùn duǒ chāi héng jīn fèng 。
诗曰:崔家有女名莺莺。未识春光先有情。河桥兵乱依萧寺,红愁绿惨见张生。张生一见春情重。明月拂墙花树动。夜半红娘拥抱来,脉脉惊魂若春梦。
春梦。神仙洞。冉冉拂墙花树动。西厢待月知谁共。更觉玉人情重。红娘深夜行云送。困亸钗横金凤。

词笑令(⑦莺莺)翻译

词笑令(⑦莺莺)注释

词笑令(⑦莺莺)赏析

词笑令(⑦莺莺)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐