欢迎光临
我们一直在努力

汉宫春(己未中秋作)

作者:周紫芝      朝代:宋代

秋意还深,渐银床露冷,梧叶风高。婵娟也应为我,羞照霜毛。流年老尽,漫银蟾、冷浸香醪。除尽把,平生怨感,一时分付离骚。
伤心故人千里,问阴晴何处,还记今宵。楼高共谁同看,玉桂烟梢。南枝鹊绕,叹此生、飘转江皋。须更约,他年清照,为人常到寒霄。

汉宫春(己未中秋作)拼音解读

qiū yì hái shēn ,jiàn yín chuáng lù lěng ,wú yè fēng gāo 。chán juān yě yīng wéi wǒ ,xiū zhào shuāng máo 。liú nián lǎo jìn ,màn yín chán 、lěng jìn xiāng láo 。chú jìn bǎ ,píng shēng yuàn gǎn ,yī shí fèn fù lí sāo 。
shāng xīn gù rén qiān lǐ ,wèn yīn qíng hé chù ,hái jì jīn xiāo 。lóu gāo gòng shuí tóng kàn ,yù guì yān shāo 。nán zhī què rào ,tàn cǐ shēng 、piāo zhuǎn jiāng gāo 。xū gèng yuē ,tā nián qīng zhào ,wéi rén cháng dào hán xiāo 。
秋意还深,渐银床露冷,梧叶风高。婵娟也应为我,羞照霜毛。流年老尽,漫银蟾、冷浸香醪。除尽把,平生怨感,一时分付离骚。
伤心故人千里,问阴晴何处,还记今宵。楼高共谁同看,玉桂烟梢。南枝鹊绕,叹此生、飘转江皋。须更约,他年清照,为人常到寒霄。

汉宫春(己未中秋作)翻译

汉宫春(己未中秋作)注释

汉宫春(己未中秋作)赏析

汉宫春(己未中秋作)相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐