欢迎光临
我们一直在努力

减字木兰花·春夜闻隔墙歌吹声

作者:项鸿祚      朝代:清代

阑珊心绪,醉倚绿琴相伴住。一枕新愁,残夜花香月满楼。
繁笙脆管,吹得锦屏春梦远。只有垂杨,不放秋千影过墙。

减字木兰花·春夜闻隔墙歌吹声拼音解读

lán shān xīn xù ,zuì yǐ lǜ qín xiàng bàn zhù 。yī zhěn xīn chóu ,cán yè huā xiāng yuè mǎn lóu 。阑珊心绪,醉倚绿琴相伴住。一枕新愁,残夜花香月满楼。
fán shēng cuì guǎn ,chuī dé jǐn píng chūn mèng yuǎn 。zhī yǒu chuí yáng ,bú fàng qiū qiān yǐng guò qiáng 。繁笙脆管,吹得锦屏春梦远。只有垂杨,不放秋千影过墙。

减字木兰花·春夜闻隔墙歌吹声翻译

减字木兰花·春夜闻隔墙歌吹声注释

减字木兰花·春夜闻隔墙歌吹声赏析

减字木兰花·春夜闻隔墙歌吹声相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐