欢迎光临
我们一直在努力

瑶阶草

作者:程垓      朝代:宋代

空山子规叫,月破黄昏冷。帘幕风轻,绿暗红又尽。自从别后,粉销香腻,一春成病。那堪昼闲日永。
恨难整。起来无语,绿萍破处池光净。闷理残妆,照花独自怜瘦影。睡来又怕,饮来越醉,醒来却闷。看谁似我孤令。

瑶阶草拼音解读

kōng shān zǐ guī jiào ,yuè pò huáng hūn lěng 。lián mù fēng qīng ,lǜ àn hóng yòu jìn 。zì cóng bié hòu ,fěn xiāo xiāng nì ,yī chūn chéng bìng 。nà kān zhòu xián rì yǒng 。
hèn nán zhěng 。qǐ lái wú yǔ ,lǜ píng pò chù chí guāng jìng 。mèn lǐ cán zhuāng ,zhào huā dú zì lián shòu yǐng 。shuì lái yòu pà ,yǐn lái yuè zuì ,xǐng lái què mèn 。kàn shuí sì wǒ gū lìng 。
空山子规叫,月破黄昏冷。帘幕风轻,绿暗红又尽。自从别后,粉销香腻,一春成病。那堪昼闲日永。
恨难整。起来无语,绿萍破处池光净。闷理残妆,照花独自怜瘦影。睡来又怕,饮来越醉,醒来却闷。看谁似我孤令。

瑶阶草翻译

瑶阶草注释

瑶阶草赏析

瑶阶草相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐